Poczta Polska pozyskała ponad tysiąc umów w ramach PPK

0
362

Poczta Polska w ramach współpracy z Pocztylion-Arka PTE w zakresie akwizycji Pracowniczych Planów Kapitałowych w pierwszych trzech etapach programu zawarła łącznie ponad 1100 umów.

Współpraca obu podmiotów zaowocowała zawarciem ponad 500 umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obejmujących łącznie ponad 5 tys. pracowników z całej Polski. W czołówce regionów z największą liczbą zawartych umów znajduje się Region Sieci w Krakowie, gdzie zawarto prawie 90 umów, pozyskując niemal 5 tys. zatrudnionych osób.

– Najważniejszym atutem Poczty Polskiej jest jej unikatowy dostęp do wszystkich obywateli, instytucji i urzędów zlokalizowanych w całym kraju. Nasze placówki funkcjonują we wszystkich gminach. Wykorzystując ten atut, stawiamy na rozwój zarówno usług pocztowych, jak i usług bankowo-ubezpieczeniowych. Cieszę się, że dzięki staraniom pocztowców  pozyskiwano klientów, którym Pocztylion-Arka PPK świadczy usługę zarządzania funduszami emerytalnymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

W ramach czwartego etapu wdrażania programu Poczta Polska podpisała 214 umów z firmami wchodzącymi w skład jednostek sektora finansów publicznych. Są to m.in. zakłady opieki zdrowotnej, urzędy gmin czy placówki oświatowe. Najwięcej umów z jednostkami sektora finansów publicznych zawarły: Region Sieci w Kielcach – 50 umów, Region Sieci w  Gorzowie Wlkp. – 23 umowy, oraz Region Sieci w Rzeszowie – 32 umowy.

(AM, źródło: Poczta Polska)