UFG przypomina o obowiązku płacenia składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy

0
615

Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Środki gromadzone na rachunku TFP wspierają organizatorów turystyki, umożliwiając im zwrot podróżnym pieniędzy za imprezy niezrealizowane z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, takich jak na przykład pandemia – przypomniał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy jest naliczana od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej i jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy. W większości przypadków wysokość składki na TFP jest analogiczna do składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Stawki składek na TFP są różne w zależności od rodzaju umowy o udział w imprezie turystycznej i w związku z tym wynoszą od 0 do 15 zł od każdego podróżnego.

Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., zaś pierwsze formularze wyliczenia składki wraz z należnymi składkami wynikającymi z ww. przepisów będzie trzeba złożyć do 21 lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem konta posiadanego przez przedsiębiorcę turystycznego na Portalu TFG. UFG przygotowuje aktualnie dodatkową funkcjonalność, która oprócz już istniejącej możliwości złożenia deklaracji i wyliczenia składki na TFG, umożliwi w łatwy sposób wyliczenie składki na TFP. Ta ostatnia nie podlega zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek należnych na TFP. Jest to odmienne podejście niż w przypadku składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Ze zgromadzonych środków TFP zapewni organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wydatków za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister odpowiedzialny za turystykę we współpracy z ministrem finansów.

Wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego będą realizowane w przypadku, gdy organizator turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności. Środki wykorzystane w ramach TFP będą podlegały zwrotowi, stanowią bowiem rodzaj pożyczki, która ma wesprzeć funkcjonowanie organizatora turystyki w warunkach nieprzewidzianego zdarzenia. TFP stanowi tym samym uzupełnienie funkcjonującego już Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czyli tzw. II filaru zabezpieczeń finansowych w turystyce. Pierwszym filarem są gwarancje bankowe oraz gwarancje i polisy ubezpieczeniowe pokrywające koszty powrotu uczestników imprez z wakacji oraz zwrot środków za nieodbyte imprezy w przypadku bankructwa organizatora turystyki.

(AM, źródło: UFG)