Pocztowe TUW: Start jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw

0
969

23 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Pocztowe TUW) rozpoczęło jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa pod marką Agro Ubezpieczenia. Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz truskawek.

Pocztowe TUW zastrzega, że choć obowiązkowe ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa (do 65%) zabezpieczają rolników przed stratami związanymi ze zjawiskami pogodowymi, to po podpisaniu umowy ochronnej obowiązuje czternastodniowa karencja.

Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach:

  • Pakiet zima podstawowy – obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad;
  • Pakiet zima, w którym obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny;
  • Pakiet zima klimat – zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy.

  Ubiegły rok w ubezpieczeniach rolnych był gorący nie tylko ze względu na suszę, której koszty zostały oszacowane na 2,6 mld zł. W tym roku ponownie szczególnie dotkliwe dla rolników były efekty suszy. Wcześniej poważne szkody wyrządzały grad, przymrozki i deszcz nawalny. Staramy się na bieżąco modyfikować naszą ofertę, dostosowując ją do zmieniających się warunków klimatycznych i potrzeb rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony, włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Stanisław Sokołowski, wiceprezes Pocztowego TUW.

Towarzystwo oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności wskutek wymienionych zdarzeń. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu).

W trzecim roku działalności Agro Ubezpieczenia zanotowały w sezonie wiosennym wzrost sprzedaży ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich o 100% r/r.

(AM, źródło: Pocztowe TUW).