Pocztylion-Arka przejęło zarządzanie funduszami Aegon PPK

0
473

Z dniem 19 października Pocztylion-Arka PTE przejął od Aegon PTE zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE. To konsekwencja porozumienia podpisanego pomiędzy obiema firmami.

Od chwili przejęcia zarządzania Pocztylion w pełni odpowiada za prowadzoną politykę inwestycyjną funduszy Aegon PPK oraz za obsługę uczestników, pracodawców i realizację obowiązków informacyjnych. Towarzystwo będzie współpracować z Grupą Aegon przy dystrybucji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon PTE to instytucje finansowe o podobnym profilu działalności – obie firmy od ponad 20 lat zarządzają między innymi otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego. Instytucje zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby proces przekazania zarządzania był płynny i nie wiązał się z niedogodnościami dla pracodawców oraz pracowników oszczędzających w ramach PPK.

Po przekazaniu zarządzania Pocztylion będzie zarządzać 8 własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników PPK oraz 8 funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.

(AM, źródło: Aegon)