Pokaż rakowi środkowy palec

0
725

Nowotwór, mówiąc krótko: choroba cywilizacyjna. Co wpływa na powstawanie nowotworu i przyczynia się do jego rozwoju? Znalazłem ciekawy tekst na portalu zwrotnikraka.pl, który diagnozuje jego genezę i wskazuje na wszelkie zagrożenia płynące ze współczesnego świata.

Jeżeli chcesz zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, stań na środku głównej ulicy zanieczyszczonego miasta, w gorący, słoneczny dzień, szczególnie gdy jesteś przeziębiony (układ odpornościowy jest osłabiony), piecz się na słońcu, wdychaj spaliny, zagryzaj tłuste, przypalone frytki, jednocześnie paląc papierosa i popijając alkohol – czytamy na portalu zwrotnikraka.pl.

Wróćmy jednak do ubezpieczeń grupowych i w naszym artykule powiedzmy precyzyjnie, jakie mamy możliwości w produktach i czym dysponujemy, niosąc świadomość i bezpieczeństwo naszym klientom. Wymieńmy elementy, które za bardzo przyzwoite pieniądze możemy „włożyć” w zakres oferty. Jest ich całkiem sporo.

Pierwszy punkt: poważne choroby ubezpieczonego,czyli szeroka i powszechna opcja w produktach grupowych (plus możliwość rozszerzenia produktu o poważne choroby małżonka lub dziecka): tutaj zdecydowanie występuje nowotwór złośliwy praktycznie we wszystkich zakresach i towarzystwach ubezpieczeń. Świadczenie przyznawane jest po wystąpieniu choroby, a w jaki sposób jest zdefiniowane?

Popatrzmy na pierwszą definicję, z ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Życie: „Nowotwór złośliwy, który oznacza chorobę objawiającą się obecnością złośliwego guza (tzn. takiego, który nie jest otoczony torebką i charakteryzuje się zdolnością do naciekania tkanek i do tworzenia odległych przerzutów). Pod pojęciem nowotworu złośliwego określa się również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu limfatycznego, takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarnicze. Rozpoznanie nowotworu złośliwego musi być zweryfikowane badaniem histopatologicznym (…)”.

Warto wspomnieć tutaj jeszcze o dwóch sprawach: oczywiście, bardzo często sumy ubezpieczenia w ramach tego produktu są niskie. Kilka tysięcy złotych nie wystarczy na leczenie i nie zabezpieczy w pełni rodziny. Towarzystwa ubezpieczeń jednak regularnie zwiększają limity i wysokości świadczeń w ramach poważnych chorób, w tym wystąpienia nowotworu złośliwego. Sięgają one już często kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych; nieśmy więc świadomość i misję, która otwiera oczy i odchodzi od standardowych i zakonserwowanych świadczeń, a idzie w kierunku właśnie realnych problemów zdrowotnych.

Ciekawym rozwiązaniem jest rozszerzenie poważnych chorób, które mamy w AXA Życie, a które zdefiniowane jest w taki sposób: „w przypadku przyznania przez Towarzystwo świadczenia w związku z poważnym zachorowaniem, Ubezpieczony uzyskuje dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów (…)”. Oczywiście warunkiem konsultacji jest rozszerzenie zakresu o tę usługę. W ramach limitu mamy do dyspozycji organizację i pokrycie kosztów maksymalnie 30 wizyt w ciągu pierwszych 12 miesięcy od przyznania świadczenia.

Leczenie specjalistyczne, czyli kolejna opcja; uzupełnienie poważnych chorób o konkretne procedury i zabiegi, wśród których mamy również procedury związane z nowotworami. Warta Życie mówi o katalogu metod leczenia specjalistycznego, wśród których mamy, między innymi, chemioterapię lub radioterapię z bardzo prostymi definicjami. Tutaj, w ramach leczenia specjalistycznego mamy najczęściej do dyspozycji kilka tysięcy złotych, które wykorzystamy na leczenie.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu. Kolejny, bardzo popularny produkt, który funkcjonuje praktycznie w każdym ubezpieczeniu grupowym i uzupełnia ofertę, również podczas wystąpienia nowotworu złośliwego. Powiedzmy, że w ciągu roku polisowego ubezpieczony przebywa w szpitalu (zgodnie z definicją pobytu i spełniającego warunki placówki medycznej) przez 50 dni. Przy średniej kwocie za 1 dzień pobytu na poziomie 50 zł mamy 2500 zł świadczenia za tego typu zdarzenie.

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego to kolejny przykład poszerzenia ochrony ubezpieczonego w ramach wystąpienia nowotworu złośliwego i potrzeby wykonania zabiegów. Trudno tutaj wymieniać wszystkie przypadki i zakres produktu; większość towarzystw wymienia kilkaset procedur i operacji, które są pogrupowane w klasy ryzyka i trudności zabiegu. Świadczenia w wysokości kilkuset złotych czy kilku tysięcy złotych mogą stanowić jedynie uzupełnienie pozostałych świadczeń i są często pomocą post factum.

Popatrzmy dalej, na kilka bardzo ciekawych, dedykowanych rozwiązań, które pojawiły się w ramach ubezpieczeń grupowych niedawno i zdobywają coraz większą popularność. Stanowią również realną odpowiedź na zagrożenie wystąpienia nowotworu złośliwego. Z racji swojej ceny wymagają jednak trochę innego podejścia doradcy na ścieżce sprzedaży i zaznaczenia atutów.

Pierwszym z nich jest ubezpieczenie, które proponuje nam Nationale-Nederlanden. Mamy w nim wystąpienie „nowotworu złośliwego” ale również „raka przedinwazyjnego” i „nowotworu łagodnego”. Tutaj towarzystwo wypłaci klientowi sumę ubezpieczenia w momencie wystąpienia poważnego zachorowania.

Obok, w tym samym TU mamy jeszcze opcję „nowotwór ubezpieczonego z diagnostyką”, która zdefiniowana jest trochę inaczej. Tutaj zakres ubezpieczenia obejmuje nie tylko świadczenie za sam fakt wystąpienia nowotworu, ale również „wstępne rozpoznanie lub podejrzenie rozpoznania u Ubezpieczonego choroby nowotworowej, w okresie, w którym Ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową”. Mamy do dyspozycji katalog świadczeń i usług medycznych w momencie rozpoznania lub, co warte podkreślenia, podejrzenia rozpoznania choroby nowotworowej.

Drugim, ciekawym elementem ochrony ubezpieczonego w ramach wystąpienia nowotworu jest program stworzony w Unum Życie, który składa się na kompleksowy pakiet onkologiczny. Mamy tutaj zarówno świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego (baza produktu), dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego (suma ubezpieczenia może wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych), wystąpienie nowotworu o granicznej złośliwości, leczenie specjalistyczne, powtórną opinię medyczną potwierdzającą poprawność diagnozy, wsparcie w przypadku wystąpienia nowotworu w postaci konsultacji lekarskich czy badań i w końcu pakiet assistance w momencie wystąpienia poważnego zachorowania. Jego koszt na poziomie 15–30 zł miesięcznej składki jest przystępny cenowo i daje ciekawe i szerokie rozwiązania ochronne.

Na deser zostawiłem oczywiście produkt trochę z innej półki, czyli Best Doctors. Mówi się o nim wiele, staje się popularny w formie indywidualnej, ale również możemy zaproponować go w ubezpieczeniach grupowych za bardzo przyzwoitą składkę (60–70 zł miesięcznie). Ergo Hestia proponuje go jako produkt samodzielny, ale również mamy możliwość dodania go jako cegiełki – np. AXA Życie. Ubezpieczeniem Best Doctors dysponują również doradcy Allianz Życie.

Co mówi podstawowa definicja, wzięta z produktu Ergo Hestii? „W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i poza okresem karencji, o którym mowa w § 3 ust. 3, Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w § 6, organizuje i pokrywa koszty leczenia i usług medycznych w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego objętego zakresem ubezpieczenia”. Nie mam tu miejsca na bardziej szczegółowy opis produktu, ale w zakresie mamy kompleksowe prowadzenie leczenia za granicą do kwoty 2 mln euro.

Szanowni Doradcy, wymieniłem i przybliżyłem wszystkie najważniejsze procedury i świadczenia, które możemy proponować w ramach ubezpieczeń grupowych. Jeśli nie wyczerpałem tematu, zachęcam do komentarzy i dodawania własnych rozwiązań w ramach walki z nowotworem!

Pamiętajcie proszę, że każdy z nich zawiera również swoje wyłączenia odpowiedzialności, z którymi warto zapoznawać nasze otoczenie. Wierzę, że precyzyjne doradztwo, zarówno w ramach ubezpieczeń grupowych, jak i produktów indywidualnych przyniesie zdecydowaną poprawę świadomości naszych klientów.

Waldemar Poberejko

twórca projektu gruplowe.pl

trener skutecznej sprzedaży ubezpieczeń grupowych

zarządzający zespołem specjalistów w Gruplowe.pl