Grupa PZU: 2019 rokiem rekordów sprzedaży

0
591

W 2019 roku Grupa PZU osiągnęła najlepsze wyniki w swojej giełdowej historii. Zysk netto jednostki dominującej oraz sprzedaż osiągnęły rekordowe poziomy.

– Pracownicy Grupy PZU dokonują rzeczy niebywałych. Ich zaangażowanie, które na przekór spadkowym tendencjom rynkowym raptownie rośnie i było w 2019 roku najwyższe w historii, przełożyło się na fantastyczne wyniki. Najlepsze w naszej giełdowej historii zyski i rekordowa sprzedaż świadczą nie tylko o skutecznym wcielaniu w życie ambitnej strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia” i innowacyjnych projektów, ale również o tym, że Grupa PZU stała się w ostatnich latach miejscem, w którym pracownicy chcą pracować i pracują z pełnym zaangażowaniem, osiągając spektakularne sukcesy – mówi prezes PZU SA Paweł Surówka.

Według największego w Polsce badania Kincentric Best Employers, poziom zaangażowania pracowników PZU wzrósł w stosunku do 2018 r. o 11 punktów procentowych, do 51%. Zakład podkreśla, że ten rezultat przekracza o kilka punktów nie tylko średnią dla firm ubezpieczeniowych, ale i wszystkich firm w Polsce.

– Co ważne, rekordowe finansowe wyniki PZU, do których przyczynia się wysokie zaangażowanie pracowników, są oparte na trwałych podstawach. Mocna rynkowa pozycja PZU daje nam przewagę, która pozwala na generowanie dobrych wyników także w przyszłości. Potwierdzili to analitycy agencji S&P Global Ratings, podnosząc w 2019 roku perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej A- – dodaje prezes. Jak podkreśla, grupa odnosi sukcesy mimo trudnej sytuacji rynkowej: presji cenowej i obciążeń regulacyjnych.

Rekordowy poziom sprzedaży

Przypis składki Grupy PZU za 2019 r. osiągnął poziom 24 191 mln zł (wg MSSF). Był to rezultat o 1,41% lepszy od odnotowanego w poprzednim roku (23 470 mln zł). Spora w tym zasługa osiągnięć zakładu w IV kwartale, kiedy to odnotowano najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży w ciągu całego roku. W tym okresie widoczne było również przyspieszenie tempa wzrostu składki przypisanej i składki zarobionej w porównaniu do początku roku (dynamika GWP – 7,7%, NEP – 4,2%).

Wysoki wskaźnik mieszany w biznesie majątkowym

Ze skonsolidowanego raportu firmy wynika, że przypis składki PZU SA (wg PSR) wyniósł 13 039 mln zł. To o 0,28% więcej niż na koniec 2018 r. (13 003 mln zł). Tylko w czwartym kwartale wzrost składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych sięgnął 30% r/r. Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych był o 3,6 p.p. wyższy od celu strategicznego na 2020 rok.

– Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 88,4% i był lepszy od celu strategicznego na cały 2019 rok, mimo trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. To z jednej strony rezultat coraz lepszego zarządzania modelami cenowymi i dystrybucyjnymi, pozwalającymi pozyskiwać i utrzymywać klientów o pożądanym przez nas profilu szkodowości. Z drugiej strony wsparciem tego procesu były dalsze prace związane z optymalizacją procesów kosztowych. 2019 rok był kolejnym z rzędu rokiem, w którym współczynnik kosztów administracyjnych pozostawał na niskim poziomie 6,8%. Szczególnie korzystne były tu wdrożenia w obszarze cyfryzacji, skutkujące automatyzacją obsługi klienta i redukcją kosztów back office. Polegały m.in. na wykorzystaniu robotyki w likwidacji szkód i rozwinięciu potencjału kryjącego się w nowym podejściu do zarządzania wspólnymi bazami danych. W dłuższym okresie te zmiany będą się przyczyniały do stabilizacji wskaźnika kosztów na strategicznym poziomie 6,5%. – mówi członek zarządu PZU SA i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

„Życiówka” ostro w górę

Z kolei PZU Życie zebrał 8582 mln zł – o 3,7% więcej niż rok wcześniej (8276 mln zł). Zakład podkreślił, że w samym tylko czwartym kwartale odnotował najszybszy od początku 2018 roku przyrost składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach na życie (+7%), mimo kurczącego się rynku w Polsce. Zawdzięcza to m.in. 37% wzrostowi r/r składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie. W ostatnich trzech miesiącach ub.r. PZU odnotował też rekordowy poziom sprzedaży indywidualnych produktów ochronnych w ubezpieczeniach na życie, sięgający 145 mln zł oraz najwyższą od ośmiu kwartałów sprzedaż produktów inwestycyjnych jednorazowych – 253 mln zł. Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeniach grupowych sięgnęła poziomu 21,3%, wyższego od strategicznych założeń. Uzyskane rezultaty przełożyły się na wzrost udziałów rynkowych PZU Życie o 2,2 punktu procentowego, do 39,9%. Udział w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na poziomie 45,9%, a dla umów ochronnych wyniósł 62,4%.

– Jesteśmy dumni, że mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych pracowniczych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie wzrosty nowej sprzedaży w segmentach, w których udział PZU Życie był tradycyjnie niższy, czyli w ubezpieczeniach indywidualnych. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń indywidualnych zwiększyła się w czwartym kwartale 2019 roku aż o 37% rok do roku. To zasługa zacieśniania współpracy z bankami Grupy PZU i przebudowy sieci dystrybucji produktów życiowych – komentuje Tomasz Kulik.

Bankowy i zagraniczny rekord sprzedaży

Grupa poinformowała również, że w 2019 r. udało się jej osiągnąć rekordowy przypis składki z operacji zagranicznych, o 11% wyższy od uzyskanego w tym obszarze w 2018 r.  Bardzo mocno (o 160%) wzrósł też przypis składki pozyskanej we współpracy z należącymi do Grupy PZU bankami, wynoszący 0,89 mld zł. To ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej i blisko poziomu prognozowanego dopiero na 2020 r. Dodatkowo zakładowi udało się dzięki współpracy z bankami osiągnąć redukcję kosztów o 123 mln zł, przekraczającą zaplanowany na 2020 rok cel strategiczny w wysokości 100 mln zł.

W szybkim tempie rozwija się też PZU Zdrowie. Spółka zanotowała 47% wzrost przychodów w porównaniu do ub.r. Dzięki przejęciom, przede wszystkim Falck Centra Medyczne i Grupy Tomma, liczba placówek własnych PZU Zdrowie wzrosła dwukrotnie – do 130, powiększając się m.in. o 35 przychodni oferujących diagnostykę obrazową. PZU Zdrowie powiększył również sieć placówek partnerskich, których liczba na koniec 2019 roku sięgnęła 2200.

– To szczególnie ważny dla nas obszar. Dzięki rozwojowi sieci PZU Zdrowie zapewniamy pacjentom coraz lepszy dostęp do usług na najwyższym poziomie. Jako pierwszy operator medyczny uruchomiliśmy Wirtualną Przychodnię, dzięki której pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, otrzymać skierowanie na badania albo receptę na lek. Otworzyliśmy również pierwszy gabinet telemedyczny, w którym pacjent może samodzielnie wykonać diagnostykę za pomocą specjalistycznej aparatury – mówi Paweł Surówka.

Spadek zysku netto

Wynik netto grupy z działalności inwestycyjnej uplasował się na poziomie 11 340 mln zł. Był to rezultat o 14,6% lepszy od uzyskanego w roku poprzednim (9895 mln zł). Z kolei zysk netto jednostki dominującej wyniósł 3295 mln zł (3213 mln zł rok wcześniej, +2,55% r/r). To rekordowy rezultat w giełdowej historii PZU, uzyskany mimo rosnącej presji cenowej i obciążeń regulacyjnych. Co więcej, 2019 był trzecim rokiem z rzędu, w którym zwiększył się zysk skonsolidowany przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w przeliczeniu na akcję. Wynik netto całej grupy uplasował się na poziomie 5185 mln zł – o 3,41% niższym od ubiegłorocznego (5368 mln zł). Zakład podkreślił jednak, że w czwartym kwartale 2019 r., który był najlepszym takim okresem w jego historii, zysk netto wyniósł 935 mln zł, a zwrot na kapitale – 23,7%.

Wysoki poziom wskaźnika wypłacalności

W ubiegłym roku grupa wypłaciła 15 695 mln zł odszkodowań i świadczeń netto – o 7,77% więcej niż rok wcześniej (14 563 mln zł). Rentowność kapitałów własnych wyniosła 21,2%. Jak zaznaczył PZU, był to rezultat prawie dwukrotnie przekraczający średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych. Zakład uzyskał też przewyższający jego ambicje strategiczne wynik inwestycyjny – zwrot na portfelu głównym o 2,5 p.p. powyżej RFR w ujęciu od początku roku, przy zachowaniu bezpiecznej struktury portfela. Wskaźnik wypłacalności Solvency II uplasował się na poziomie 220%, natomiast wskaźnik kosztów administracyjnych wyniósł 6,8% – zgodnie z planem na 2019 rok.

W ubiegłym roku agencja S&P Global Ratings podniosła perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej A-.

Jak podkreśla Paweł Surówka, osiągnięte w 2019 roku wyniki i sukcesywnie wdrażane rozwiązania pozwalają z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. – Są dowodem na to, że Grupa PZU to dynamiczna organizacja, która wnikliwie obserwuje otoczenie rynkowe i analizuje rynkowe cykle. Potrafi z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy wyciągać wnioski z zachodzących zmian, a nawet je wyprzedzać – podsumowuje.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl