Polacy powrócili do ubezpieczeń na życie

0
1620

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w ubiegłym roku Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia 69,2 mld zł, o 9,1% więcej niż w 2020 roku. Z kolei krajowe zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym i klientom 41,3 mld zł odszkodowań i świadczeń – o prawie 4% więcej niż w roku poprzednim.

Rynek ubezpieczeń w Polsce wypracował w minionym roku 5,7 mld zł zysku netto, czyli o 7,3% mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Ponad 85,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu. Z kolei ponad 17,5 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,2 mld zł podatku dochodowego.

Dział I znów na wzrostowej fali

Na koniec 2021 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 22 127,49 mln zł. Był to rezultat o 6,62% niższy od uzyskanego w 2020 r. (20 753,49 mln zł). Po raz pierwszy od 2017 r. „życiówka” uzyskała rezultat lepszy od odnotowanego w poprzednim roku.

Duży wzrost w polisach życiowych, niewielki spadek w „uefkach”

Pozycję sektorowego lidera pod względem wielkości generowanej składki utrzymały ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały przypis w wysokości 9066,92 mln zł składek, wobec 7963,58 mln zł przed rokiem (+13,85%). Na drugim miejscu znalazły się ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 7092,42 mln zł – o 6,86% więcej niż w 2020 r. (6636,81 mln zł). Polisy z UFK (gr. 3), które jeszcze niedawno były filarem sprzedaży „życiówki”, pozostały segmentem numer trzy pod względem wielkości generowanego przypisu. W 2021 r. uplasował się on na poziomie 5700,45 mln zł – o 3,13% niższym od odnotowanego rok wcześniej, tj. 5884,51 mln zł.

Ponad miliard złotych wypłat z polis na życie

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2021 r. uplasował się na poziomie 1633,21 mln zł – o 25,84% niższym od ubiegłorocznego (2202,2 mln zł). Wynik techniczny wyniósł z kolei 2142,98 mln zł, wobec 2974,5 mln zł przed rokiem (-27,95%). Sektor życiowy zapłacił w sumie 407,85 mln zł podatku dochodowego. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 629,03 mln zł, co oznacza spadek o 35,16% r/r. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto wzrosła o 5,94%, z 17 415,49 mln zł przed rokiem do 18 449,72 mln zł. Warto jednak mieć na uwadze, że był to w głównej mierze efekt wynoszącego blisko 1,1 mld zł wzrostu wypłat w gr. 1.

– Ostatni kwartał 2021 r. to wyhamowanie wzrostu wypłacanych świadczeń z tytułu polis na życie. Jeśli jednak rozpatrujemy pod tym kątem cały zeszły rok, to niewątpliwie pandemia była najważniejszym czynnikiem dla rynku życiowego, jeśli chodzi o wypłaty świadczeń – wskazał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wyraźny wzrost w sektorze non-life

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały 47 668,75 mln zł – o 10,37% więcej niż w 2020 r., tj. 42 668,75 mln zł. Niewielki wzrost był efektem wyraźnego spadku przychodów w segmencie komunikacyjnym, który udało się zniwelować zwiększonym przychodem z pozostałych polis majątkowych.

Więcej składek z OC i AC

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 14 631,21 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 14 631,21 mln zł, co oznacza wzrost o 2,02% r/r. Średnia składka w OC wyniosła 488 zł, o 2% mniej niż rok wcześniej. Wyższe przychody wypracował także segment AC pojazdów lądowych. Towarzystwa zebrały z tego typu polis 9697,61 mln zł składek – o 10,24% więcej niż przed rokiem, tj. 8797,2 mln zł. Średnia składka z autocasco wyniosła 1197 zł, czyli o 1% więcej niż rok wcześniej.

Wartość szkody coraz wyższa

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2021 r. wyniósł 3882,37 mln zł i był o 16,38% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej, wynoszącego 4642,82 mln zł. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 3136,76 mln zł. Rezultat ten było o 6,98% wyższy od wykazanego na koniec 2020 r., tj. 2932,05 mln zł. W minionym roku dział II wypłacił łącznie 22 228,44 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 1,24% mniej niż rok wcześniej (22 853,04 mln zł).

W 2021 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 9291,18 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 3,23% więcej niż przed rokiem (9000,11 mln zł). Z kolei łączna kwota roszczeń zaspokojonych z AC uplasowała się na poziomie 6000,03 mln zł, wobec 5493,22 mln zł rok wcześniej (+9,23% r/r). Średnia szkoda z OC wzrosła o 3,8%, do 8484 zł., Natomiast koszt średniej szkody z AC wzrósł o 7%, do 7257 zł.

Mniej żywiołów, niższe koszty roszczeń

W 2021 r. w Polsce nie odnotowano zjawisk pogodowych, które przyniosłyby znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 3,4 mld zł, czyli o 0,5% mniej niż rok temu. – Musimy pamiętać, że zjawiska związane z żywiołami będą się pojawiały w Polsce co roku, na większą lub mniejszą skalę. Ubezpieczyciele są przygotowani finansowo na to, by nieść swoim klientom pomoc w takich przypadkach – przestrzegł Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl