#POŁĄCZENI numerem 1 dla pośredników

0
2396

Rozmowa z Anną Włodarczyk-Moczkowską, prezes Compensy

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Wiener i Compensa stają się jedną firmą. Czy to istotna zmiana na rynku?

Anna Włodarczyk-Moczkowska: – Połączenie Compensy i Wienera istotnie zmienia układ sił na rynku ubezpieczeń. Wkraczamy do ścisłej czołówki zakładów ubezpieczeń w Polsce. To duża zmiana, do której jesteśmy przygotowani. Po pierwsze, łączą się dwie spółki z jednej grupy kapitałowej. Po drugie, łączą się zespoły, które już wcześniej dobrze się znały i blisko współpracowały. Razem chcemy realizować wspólne, ambitne cele.

Po trzecie, nasza drużyna przeprowadziła ten skomplikowany proces wyłącznie własnymi zasobami, samodzielnie, bazując na doświadczeniach poprzednich akwizycji i transformacji. To ogromne osiągnięcie i chciałabym tutaj mocno podkreślić, jak bardzo jestem dumna ze wszystkich naszych pracowników. Wykazali się oni wielką determinacją i wielkim zaangażowaniem przez cały czas aż do teraz, gdy jesteśmy już po formalnym połączeniu.

Obie spółki przechodziły w swojej historii przez procesy konsolidacji, przejęć i transformacji. Compensa ma wieloletnie doświadczenie w połączeniach i w procesach reorganizacyjnych, wspominając chociażby Filar, TU Fiat czy Polisę. Wiener wielokrotnie zmieniał właściciela, pamiętamy przecież takie marki jak TUK, PTU czy Gothaer. Są to więc spółki i przede wszystkim ludzie, którzy mają wiedzę i kompetencje, aby przeprowadzić tak duże i skomplikowane zmiany.

Jak przygotowywaliście się do zmiany? 

– Od samego początku mieliśmy klarowną wizję tego, jak nasza nowa spółka powinna wyglądać i funkcjonować. Bardzo szybko, bo już po trzech miesiącach od ogłoszenia decyzji o połączeniu, przedstawiliśmy naszą nową strukturę organizacyjną i osoby, które będą kierowały firmą oraz poszczególnymi biurami. Zaczęliśmy od ustalenia składu zarządu oraz obszarów odpowiedzialności nowej połączonej firmy. Ja, oprócz kierowania spółką, odpowiadam za sprzedaż detaliczną i obszar marketingu, z kolei Adam Dwulecki, który w ostatnich dwóch latach osiągnął wiele sukcesów, zarządzając Wienerem, odpowiedzialny jest za ubezpieczenia korporacyjne. Damian Andruszkiewicz, który dał się poznać naszym pośrednikom z jak najlepszej strony w obszarze ubezpieczeń MŚP, zajmuje się nadzorem nad produktami i taryfikacją ubezpieczeń detalicznych. Rafał Mosionek od lat skutecznie zabezpiecza stronę operacyjną naszej działalności, w nowej Compensie tak jak dotychczas nadzoruje likwidację szkód, operacje i IT. Marek Gołębiewski dba w naszym zarządzie o to, aby proces transformacji przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. A o efektywne zarządzanie finansami dba Ireneusz Arczewski, który do tej pory w Compensie zarządzał tym właśnie obszarem.

Jakie korzyści przyniesie fuzja dla samej Compensy?

– Przede wszystkim wzmacniamy się kapitałowo i kompetencyjnie, poszerzamy naszą ofertę, zwiększamy skalę działalności, a więc zwiększamy nasze możliwości. Dysponujemy pojemnością pół miliarda złotych, co jest ważne dla ubezpieczeń dużych ryzyk biznesowych. Zwiększamy zasięg naszego działania, ponieważ wchodzimy w nowe kanały dystrybucji i w ten sposób wykorzystujemy wszystkie kanały sprzedaży dostępne w grupie VIG.

Jaka jest nowa wizja spółki?

– Zwiększamy skalę działalności, stając się wszechstronnym ubezpieczycielem. Chcemy zabezpieczać wszystkie potrzeby ubezpieczeniowe naszych klientów, od potrzeb zdrowotnych po ubezpieczenia dużych firm. Obsługa klienta będzie szybka, efektywna i nastawiona na wysoką satysfakcję klienta.

Uprościliśmy strukturę po to, aby nasza firma była transparentna, a procesy przyjazne. Ograniczymy zaangażowanie pośredników w czynności administracyjne do tych wyłącznie niezbędnych. Skoncentrujemy się na kluczowych sprawach, które dają nam możliwości rozwoju. Jesteśmy firmą dynamiczną, teraz stajemy się bardziej stabilni i przewidywalni, aby zostać spółką pierwszego wyboru wśród pośredników.

W jaki sposób fuzja wpłynie na dotychczasowe relacje z pośrednikami ubezpieczeniowymi?

– Dyrektorzy zarządzający obszarem sprzedaży w połączonej Compensie są dobrze znani pośrednikom, ponieważ współpracują z nimi już od lat. Za sprzedaż detaliczną odpowiedzialny jest Michał Miklewski, związany zarówno z Compensą, jak i z Wienerem. W relacjach z agencjami kluczowymi wspierać będzie go ceniona wśród agentów Maria Wąsowicz. Obszar korporacyjny nadzoruje dobrze znany brokerom Konrad Dżbik. Natomiast za sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych w sieci detalicznej odpowiada Adam Sasin.

Dokonaliśmy gruntownej przebudowy naszej organizacji sprzedażowej. Rozdzieliliśmy oddziały detaliczne i korporacyjne. Działamy w podziale na oddziały detaliczne, których docelowo będzie 12 –  po dwa Warszawie i Katowicach oraz po jednym w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Szczecinie, Rzeszowie. Dysponujemy 8 oddziałami  korporacyjnymi, które znajdują się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

Sieć naszych menedżerów z obu spółek pozostaje bez zmian. Natomiast zmienia się model pracy, wzmacniamy mobilność i dostępność naszych menedżerów. Budujemy mocne wsparcie sprzedaży z centrali na wszystkich poziomach, zarówno w sprzedaży, jak i obsłudze posprzedażowej. Naszym celem jest dostarczenie nowej, świeżej i wysokiej jakości na rynku. Nie zapomnimy też, że ciężką pracę i dobre wyniki trzeba celebrować, więc na pewno będzie dużo spotkań, podczas których będziemy się świętować sukcesy połączonej firmy.

Dziękuję wszystkim naszym pośrednikom za dużą otwartość, z jaką przyjmowana jest ta zmiana. Kończymy właśnie proces przerejestrowania agentów Wienera do Compensy. Bardzo dziękujemy za aktywność, za wyrozumiałość oraz za to, że proces na taką skalę przebiegł sprawnie i bez większych turbulencji.

Jak będzie wyglądała dystrybucja ubezpieczeń?

– Startujemy jako dwie marki z ofertą produktową, która była dotychczas dostępna w Compensie i w Wienerze, oraz z dwoma systemami sprzedaży Cportal i Wie.net. Nasz plan zakłada stopniowe ujednolicenie i poszerzanie wachlarza produktów, które będą spójne z naszą wizją dystrybucji.

Dzięki połączeniu oferty korporacyjne świetnie się uzupełniają, co z pewnością stanowi dużą wartość dla naszych partnerów w dystrybucji oraz dla samych klientów. Nasze produkty rozbudowujemy o dodatkowe usługi assistance, dzięki współpracy z spółką Global Assistance Polska. W obszarze korporacyjnym współpracujemy z również firmą ze spółką siostrą – Risk Consult, czyli z inżynierami ryzyka, którzy wspierają nas w zapewnieniu optymalnej ochrony.

Czy marka Wiener zostanie zachowana, czy też zniknie z rynku?

– Wiener staje się marką handlową, której właścicielem jest Compensa. Ta informacja pojawia się na wszystkich dokumentach i oficjalnej korespondencji. Również na naszej stronie internetowej znajduje się pełna informacja dotycząca zmian formalnych. Co do marki Wiener, to utrzymamy ją do czasu, aż będziemy gotowi do tego, żeby wystąpić ze spójną ofertą produktową dostępną w jednym narzędziu dla wszystkich pośredników.

Jakie wyzwania przewidujecie w procesie integracji obu firm?

– Jednym z wyzwań jest z pewnością integracja naszych struktur sprzedażowych. Zarówno Compensa, jak i Wiener w swojej historii mocno stawiały na współpracę z tradycyjnymi kanałami dystrybucji, czyli z agentami i brokerami. Każda ze spółek ma tutaj dużo dobrych doświadczeń, ale mamy też wielu wspólnych pośredników. Po połączeniu to już nie będą dwie firmy, z którymi będą współpracować, tylko jedna, jeszcze bliższa i otwarta.

Jak zamierzacie komunikować zmiany związane z fuzją obecnym klientom Compensy i Wienera?

– W procesie zmian zadbaliśmy oczywiście o dotychczasowych klientów. Rozpoczęliśmy proces ich informowania na temat konsolidacji. W czerwcu zaczęliśmy wysyłanie komunikatów do klientów – zarówno Wienera, jak i Compensy. Wykorzystujemy do tego SMS-y, maile i korespondencję tradycyjną. Proces rozłożony jest w czasie. Zachęcamy również do tego, żeby agenci i pośrednicy informowali swoich klientów na temat zmiany. Komunikaty zostały już umieszczone we wszystkich kanałach sprzedaży i na portalach sprzedażowych. Grupa na Facebooku dla agentów Cafe Wiener zmieniła się na Compensa Cafe, to tam prowadzimy bardzo aktywną komunikację z pośrednikami. Na stronach internetowych Compensy i Wienera powstały również specjalne zakładki, w których klienci znajdą wszystkie informacje na temat połączenia.