Policja zatrzymała kolejnych członków grupy przestępczej wyłudzającej prowizje

0
3378

25 lutego funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie tamtejszej Prokuratury Regionalnej zatrzymali kolejne trzy osoby podejrzane o wyłudzenie nienależnych prowizji z tytułu sprzedaży ubezpieczeń. Podejrzani wchodzili w skład grupy przestępczej, która działając na szkodę trzech towarzystw, wyłudziła ponad 10 mln zł.

Podejrzani to dwie kobiety oraz jeden mężczyzna. Wszyscy są mieszkańcami woj. mazowieckiego. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani od stycznia do sierpnia 2014 r. działali jako pośrednicy ubezpieczeniowi. Wypełnili wnioski o zawarcie co najmniej 111 umów ubezpieczenia, dzięki czemu otrzymali prowizję w łącznej kwocie ponad 740 tys. zł. Zatrzymani wprowadzali w błąd przedstawicieli towarzystw co do rzetelności zawieranych umów i zamiaru wywiązania się klientów z ich warunków. W zastępstwie wnioskodawców  uiszczali składki na poczet zawieranych polis jedynie w celu uzyskania prowizji, a po jej otrzymaniu umowy ulegały rozwiązaniu.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie mienia znacznej wartości. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Wobec wszystkich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju i dozoru policyjnego, a dodatkowo wobec mężczyzny i jednej z kobiet poręczenia majątkowe w kwocie 20 tys. złotych.

Schemat działania

Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szkodę trzech ubezpieczycieli. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem nienależnych prowizji za pośrednictwo w pozyskiwaniu klientów na długoterminowe ubezpieczenia na życie. Część podejrzanych zajmowała się pozyskiwaniem nowych klientów dla towarzystw i podawała się potencjalnym klientom za ich przedstawicieli. Inne osoby współpracowały z agencją ubezpieczeniową, która pośredniczyła w zawieraniu umów ubezpieczenia. Szajka świadomie wprowadzała klientów w błąd, twierdząc, że przez rok nie będą musieli płacić wysokich, bo często przekraczających 1,5 tys. zł składek. Obiecywano im, że za rok będą mogli kontynuować ubezpieczenie lub bez konsekwencji z niego zrezygnować. Najczęściej warunkiem było jednak znalezienie przez ubezpieczonych kolejnego chętnego na taką usługę. Często też pośrednicy fałszowali dokumenty świadczące o zarobkach klientów i wynikającej z nich możliwości wpłat tak wysokich miesięcznych składek. Ubezpieczyciele nie wprowadzali rocznej karencji, wymagając wpłat składek już od pierwszego miesiąca. Pośrednicy sami więc wpłacali pierwszą, lub nawet drugą i trzecią składkę. Wtedy klienci stawali się wiarygodni, a pośrednicy otrzymywali prowizję, odpowiadającą sumie rocznych składek. Były to nierzadko kilkunastotysięczne kwoty. Po otrzymaniu prowizji zaprzestawali dalszych wpłat składek za klientów, a umowy ulegały rozwiązaniu.

28 osób z zarzutami

Proceder był prowadzony w latach 2014–2015. Członkowie grupy przestępczej wyłudzili od towarzystw ponad 10 mln zł tytułem nienależnych prowizji. Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób – mieszkańców Śląska oraz innych województw. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi 10 lat więzienia. Wobec 8 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 15 osób poręczenie majątkowe. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również mienie podejrzanych – m.in. nieruchomości oraz udziały w spółkach. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(AM, źródło: Prokuratura Krajowa, Policja Śląska)