PPK to dla nas część większej całości

0
1005

Rozmowa z Joanną Załęską, dyrektorem Biura PPK w Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group.

Aleksandra E. Wysocka: – W styczniu 2020 r. ruszyła druga tura wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, która dotyczy firm zatrudniających od 50 do 249 osób. Czy macie duże oczekiwania biznesowe w tym segmencie?

Joanna Załęska: – W pierwszej turze potwierdziliśmy efektywne działanie naszych procesów i systemów. Nawiązaliśmy współpracę zarówno z dotychczasowymi klientami, jak i z tymi, którzy wcześniej nie korzystali z oferty spółek VIG. Teraz możemy w pełni wykorzystać nasze doświadczenia. Zarówno w drugim, jak i w kolejnych etapach, kiedy do programu dołączają średnie i małe firmy, stawiamy na ścisłą współpracę z pośrednikami – agentami naszych sieci własnych, a także multiagentami i brokerami. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z naszymi obecnymi klientami, jak i firmami, które jeszcze z oferty spółek grupy VIG nie korzystały.

Pracownicze plany kapitałowe to dla nas element szerszej oferty, zmierzającej do zapewnienia przedsiębiorcom optymalnej ochrony ubezpieczeniowej w wielu obszarach i dostarczenia im rozwiązań najwyższej jakości. Nasz cel to bycie liderem we wszystkich aspektach ubezpieczeniowych ważnych dla przedsiębiorców – ochronie majątku, życia i zdrowia pracowników, a teraz także rozwiązań kapitałowych.

Jak rozplanowaliście biznesowo pierwsze półrocze 2020 r. w zakresie PPK?

– Każdy etap to zaledwie niecałe cztery miesiące na sfinalizowanie całego procesu uruchomienia PPK. Kluczową rolę odgrywają w nim pośrednicy. Od samego początku prowadzimy z nimi spotkania, pokazujemy produkt, jego warunki, zaplecze technologiczne oraz zakres wsparcia. Stawiamy na bardziej efektywne spotkania w małych grupach, co pozwala na bezpośrednią wymianę informacji. Po nich przychodzi kolej na wsparcie pośredników w spotkaniach z pracodawcami.

Czym wyróżnia się oferta Compensy?

– W ramach PPK Compensy pracownik otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na życie i od ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ale to nie jest jedyny wyróżnik oferty PPK Compensy. Klienci doceniają nasze bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań i negocjacji z pracownikami, które zdobyliśmy dzięki pracy przy ubezpieczeniach grupowych.

Ponadto pracodawcy oczekują od nas wsparcia technologicznego i merytorycznego przy wdrażaniu PPK i my im je dajemy. Dla wielu z naszych pośredników, szczególnie brokerów, ważne jest też, że jesteśmy jedynym zakładem ubezpieczeń spośród wszystkich instytucji oferujących PPK.

O co pytają pośrednicy w związku z PPK?

– Podobnie jak pracodawcy, pośrednicy pytają o zakres możliwego wsparcia. Dostajemy także sporo zapytań o integrację systemów kadrowo-płacowych. Dużym uznaniem zarówno pośredników, jak i pracodawców cieszy się przygotowany przez nas materiał edukacyjnyw wersji elektronicznej i drukowanej, pokazujący wdrożenie PPK krok po kroku.

Jakie cele biznesowe postawiliście sobie w II turze PPK?

– Pierwszoplanowym celem jest dotarcie z informacją o PPK do wszystkich naszych klientów pozostałych linii biznesowych. Chcemy im zapewnić całościową obsługę potrzeb ubezpieczeniowych, w tym również PPK. Oczywiście mamy też swoje cele liczbowe, których realizacja pozwoli nam zająć pozycję znaczącego gracza na rynku PPK.

Co jest największym wyzwaniem?

– Po pierwsze czas, po drugie duża liczba podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, a my nie zamierzamy rezygnować z naszych wysokich standardów wdrożenia PPK. Warto nie czekać z wyborem instytucji finansowej i samym wdrożeniem programu na ostatnią chwilę, ponieważ im więcej mamy czasu, tym większego wsparcia możemy udzielić pośrednikom w skutecznym przeprowadzeniu całego procesu u klienta. Ten czas jest potrzebny na przeprowadzenie spotkań z pracownikami, integrację i przetestowanie systemów. W naszym rozwiązaniu pracodawca może użyć platformy testowej i warto z tej opcji skorzystać.

Każdy pracodawca jest zobowiązany wdrożyć PPK i może to zrobić w ostatniej chwili, pod presją czasu, albo na spokojnie, z pełnym wsparciem na każdym etapie procesu. Dlatego ważne jest też, by pośrednicy nie zwlekali z rozmową o PPK ze swoimi klientami. Dzięki temu mają szansę dobrze przygotować się do wdrożenia programu.

Jakie macie wnioski po pierwszym etapie?

– Ważne jest, abyśmy skupili się na budowaniu zaufania pracowników do nowego rozwiązania, jakim jest PPK. Duża w tym rola akcji informacyjnych. Dlatego ponownie skontaktowaliśmy się z klientami i wzięliśmy udział w spotkaniach z pracownikami. Przypomnieliśmy o korzyściach, jakie niesie PPK. Dzięki temu aż 2 tys. pracowników zmieniło swoją wcześniejszą decyzję i przystąpiło do programu. To najlepszy dowód na to, że rzetelnie prowadzone działania informacyjne dają im możliwość przemyślanego podejmowania decyzji.

PPK mają w założeniu podnieść nasze bezpieczeństwo finansowe, a mało kogo stać na to, by nie oszczędzać z myślą o przyszłości. Dlatego warto o tym przypominać tak, aby rzetelna informacja o PPK dotarła do wszystkich osób objętych programem.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka