Polisa na życie najpopularniejszą formą zabezpieczenia bliskich

0
399

Z badania przeprowadzonego na zlecenie MetLife wynika, że blisko 90% respondentów uważa zabezpieczenie przyszłości najbliższych za ważne. 54% ankietowanych deklaruje, że ma ubezpieczenie na życie, a 49% zgromadziło oszczędności na przyszłość.

Z odpowiedzi badanych wynika, że 66% z nich spisało lub spisze testament, ponieważ uważa, iż to dobry pomysł na zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich, a 34% ponieważ boi się o relacje rodzinne w przyszłości. Badanie pokazało również, że obecnie 10,5% respondentów ma testament notarialny, a 8,5% testament spisany samodzielnie.

Nadal jednak wiele osób nawet nie rozważa sporządzenia testamentu. Jednym z wymienianych powodów jest przekonanie, że obowiązujące prawo zapewnia uczciwy podział majątku – tak uważa 21% respondentów. Z kolei wiedzę, jak wyglądałby proces dziedziczenia w rodzinie, gdyby zabrakło któregoś z jej członków, deklaruje 66% badanych. Innym powodem niechęci do sporządzenia testamentu jest przeświadczenie o zbyt wielu formalnościach z tym związanych (7% wskazań).

– Czynność spisania testamentu wcale nie musi być dużym wyzwaniem. Decydując się na sporządzenie takiego dokumentu, nie zderzymy się z długą listą formalności. Sama czynność zajmuje względnie niewiele czasu, szczególnie jeśli uświadomimy sobie korzyści, zarówno te obecne, jak i przyszłe. Oczywiście, jeśli mamy taką możliwość, to najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu w kancelarii notarialnej. Jednak sporządzenie go nawet w formie własnoręcznie spisanego dokumentu to spore ułatwienie dla bliskich. Lepiej posiadać taki testament niż żaden. Szczególnie, że dziedziczenie ustawowe zapewni naszym bliskim podział tego, co po sobie pozostawimy, ale nie da gwarancji zachowania dobrych relacji rodzinnych – komentuje radca prawny Tomasz Palak.

Brak chęci sporządzenia testamentu często argumentowany jest także brakiem majątku (26% wskazań). Jednocześnie badanie wykazało, że 49% respondentów ma własne oszczędności, które są dla nich formą zabezpieczenia bliskich, a 34% zainwestowało w nieruchomość.

Badani w pierwszej kolejności najbardziej chcą zadbać o przyszłość swoich dzieci (48%) oraz partnera (30%). Najczęściej stosowaną formą takiego zabezpieczenia jest ubezpieczenie na życie, którego posiadanie deklaruje 54% badanych.

– Ubezpieczenie na życie zapewnia środki finansowe na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wyniki badania mówiące, że co drugi Polak ma polisę, wyglądają bardzo optymistycznie. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że często posiadane ubezpieczenie na życie zabezpiecza rodzinę tylko częściowo, ponieważ np. jest warunkiem otrzymania kredytu,  a suma ubezpieczenia jest ograniczona do wysokości zadłużenia i banki doceniają korzyści, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie. Ale warto o nim pomyśleć również w momencie, kiedy nie mamy kredytu. To zdecydowanie inwestycja w bezpieczną przyszłość najbliższych. Zwłaszcza że ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatkową ochronę wypadkowo-zdrowotną, która zapewnia środki finansowe i realną pomoc w przypadku pobytu w szpitalu, poważnej choroby lub w razie uszkodzenia ciała. Ponadto chroni również wtedy, gdy z przyczyn zdrowotnych nie jesteśmy zdolni do pracy. Dzięki temu nasi bliscy nie muszą borykać się z problemami finansowymi związanymi z naszym leczeniem czy rehabilitacją – mówi Marek Piętka, dyrektor Departamentu Produktów MetLife.

Wśród innych form zabezpieczenia przyszłości swojej i bliskich znalazło się także IKE czy IKZE, które ma 10% respondentów.

– IKE oraz IKZE to jedne z najbardziej opłacalnych form oszczędzania na emeryturę ze względu na korzystne ulgi podatkowe (brak podatku od zysków kapitałowych, a w przypadku IKZE również zwrot części podatku PIT), warunki zachęcające do systematycznego oszczędzania oraz szeroką ofertę rynkową dającą klientom wysoką swobodę w dopasowaniu alokacji środków do swojego profilu ryzyka. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do środków emerytalnych zapisanych na koncie w ZUS, oszczędności na IKE oraz IKZE podlegają pełnemu dziedziczeniu i, co istotne, nie są obciążone podatkiem od spadku i darowizn – dodaje Tomasz Adamus, prezes zarządu, dyrektor Departamentu Zarządzania MetLife TFI.

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie MetLife w lipcu 2021 roku. Głównym celem było poznanie, czy i w jaki sposób Polacy zabezpieczają przyszłość swoich bliskich, oraz poziomu ich wiedzy na temat zasad dziedziczenia. W ramach badania przeprowadzono 1009 ankiet z reprezentatywną próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.

badania, IKE, IKZE, MetLife, oszczędzanie, ubezpieczenia na życie

(AM, źródło: MetLife)