Polisa turystyczna pomoże w razie kradzieży podczas wakacji

0
585

Popularne wśród polskich turystów europejskie kraje śródziemnomorskie przodują w statystykach rozbojów – wynika z danych Eurostatu. Compensa przyznaje, że przed atakiem złodziei trudno się zabezpieczyć, ale w ramach ubezpieczenia turystycznego można ubiegać się o odszkodowanie za skradzione rzeczy.

– Dane Eurostatu pokrywają się z lokalizacjami szkód zgłaszanych nam w ramach ubezpieczeń turystycznych. Trzeba jednak pamiętać, że do kradzieży dochodzi nie tylko wskutek rozbojów, które polegają na użyciu przez złodzieja groźby lub przemocy fizycznej. Turyści często padają ofiarą działających po cichu kieszonkowców i dopiero po czasie orientują się, że coś im zginęło. Zdarza się też, że „znikają” przedmioty zamknięte w apartamentach i pokojach hotelowych, choć przecież powinny być tam bezpieczne. W większości tego typu sytuacji można dostać odszkodowanie z polisy turystycznej, jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę bagażu – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensy.

W podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego wchodzi przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz transportu medycznego – za granicą i do Polski. Polisę można jednak rozszerzać, a jednym z dodatkowych elementów jest ochrona bagażu. Ubezpieczyciele zazwyczaj definiują go jako rzeczy osobiste oraz inne przedmioty, które należą do turysty i znajdują się w jego posiadaniu w czasie podróży. Do bagażu zalicza się sprzęt elektroniczny i sportowy.

– Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów należących do turysty. Przyczyny szkody mogą być różne, np. pożar lub inne zdarzenie losowe, wypadek komunikacyjny, a także kradzież rzeczy z miejsca zakwaterowania oraz rabunkowa. Warto pamiętać, że wypłata odszkodowania będzie możliwa, jeśli przestępstwo zostanie zgłoszone policji w kraju pobytu. Po kradzieży turyście może się także przydać dostępna w polisie usługa assistance, obejmująca m.in. wsparcie tłumacza lub pomoc informacyjną w odtworzeniu utraconych dokumentów – dodaje Andrzej Paduszyński.

Przy zakupie polisy turystycznej warto pamiętać nie tylko o oszacowaniu wartości bagażu czy określeniu sumy, która pozwoli nam na pokrycie wszystkich ewentualnych kosztów, ale także dopasowaniu ubezpieczenia do charakteru wypoczynku.

– Ubezpieczyciel powinien możliwie precyzyjnie określić potencjalny zakres i charakter szkody, a więc sytuację, w której będzie musiał pomóc turyście. Dlatego kupując ubezpieczenie, trzeba zgłosić, jeśli w trakcie wypoczynku za granicą planujemy niestandardowe aktywności, np. będziemy uprawiać letnie sporty ekstremalne. Włączenie ich do ochrony wiąże się z niewielką dopłatą – dodaje Andrzej Paduszyński.

(AM, źródło: Brandscope)