Polisy turystyczne Balcii z ochroną zdarzeń powstałych wskutek epidemii

0
481

Balcia Insurance SE zmieniła OWU ubezpieczenia cudzoziemców oraz ubezpieczenia podróży. Nowy zakres obu produktów obejmuje ochronę ubezpieczeniową zdarzeń powstałych wskutek epidemii.

Dotychczas oba ubezpieczenia zawierały wyłączenie ogólne, zgodnie z którym Balcia nie odpowiadała za szkody powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii. Po licznych sygnałach od agentów zakład zmodyfikował zakres ochrony w tych polisach. Wyłączenie zostało usunięte z nowych OWU, w efekcie czego ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o zdarzenia powstałe wskutek epidemii, w tym Covid-19.

W ubezpieczeniu podróży nowe ryzyko jest ujęte m.in. w kosztach leczenia oraz assistance, a także ubezpieczeniu kosztów odstąpienia od umowy albo przerwania podróży. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium Europy lub całego świata.

Z kolei w ubezpieczeniu cudzoziemców ryzyko zostało ujęte m.in. ubezpieczeniu kosztów leczenia.

– Wprowadzone zmiany są czymś naturalnym i spodziewanym. W obecnych czasach ubezpieczenia turystyczne powinny swoim zakresem obejmować także ryzyko zachorowania na Covid-19. Tylko w takiej sytuacji oferta będzie zbieżna z realnymi potrzebami naszych klientów – powiedziała Inga Powichrowska, dyrektor departamentu sprzedaży Reso Europa Service. Od 8 września oba produkty są dostępne z nowym zakresem w Panelu Agenta Reso Europa Service.

(AM, źródło: Reso)