Pomysł na uwolnienie kapitału z aktywów życiowych

0
1486

Dwóch spośród największych ubezpieczycieli europejskich – Allianz i Generali – szykuje się do sprzedaży wartych miliardy euro aktywów życiowych. Perspektywa tych transakcji mobilizuje bankowców w czasie pandemii koronawirusa.

Allianz planuje zbyć aktywa ubezpieczeniowe z segmentu życiowego warte 9 mld euro w różnych krajach, w tym we Włoszech – podaje agencja Bloomberg, powołując się na dobrze poinformowane źródła i zastrzegając anonimowość ze względu na nieoficjalny charakter informacji. Niemiecki ubezpieczyciel we współpracy z Morgan Stanley dokonał przeglądu swojego portfela.

Potencjalna sprzedaż wynikająca z dokonanej przez Allianz rewizji europejskiego biznesu życiowego poza rynkiem macierzystym może przynieść ok. 500 mln euro. Każda transakcja zbycia aktywów podczas kryzysu pandemicznego mogłaby pomóc Allianz uwolnić kapitał, którego utrzymywanie nakazują przepisy.

Z kolei włoski Assicurazioni Generali SpA podjął decyzję o uruchomieniu procesu zbycia portfela francuskich ubezpieczeń na życie. Dla francuskiej branży ubezpieczeniowej będzie to transakcja przełomowa. Firma doradcza specjalizująca się w obsłudze sektora usług finansowych, Fenchurch Advisory ma pomóc Generali w potencjalnej sprzedaży, która może dotyczyć aktywów o wartości 1–2 mld euro.

Generali bierze pod uwagę sprzedaż portfela związanego z produktami oszczędnościowymi w swoim dziale ubezpieczeń na życie.

W prognozach na 2020 r. PwC przewiduje, że konsolidacja zamkniętych ksiąg życiowych będzie motorem tegorocznej aktywności M&A w sektorze ubezpieczeniowym Europy Zachodniej, m.in. we Francji i Holandii. Aktywność transakcyjna w sektorze okazała się odporna na wpływ pandemii, podczas gdy ogólny wolumen fuzji i przejęć w regionie skurczył się o 23%, jak pokazują dane zgromadzone przez Bloomberg.

Rynek na księgi „odziedziczone” rósł w ostatnich latach. Aktywa odziedziczone w bilansach firm czy ubezpieczycieli w latach 2016–2018 wzrosły o 40 mld funtów, do 580 mld funtów na rynku brytyjskim, niemieckim i irlandzkim – podaje Phoenix Group Holdings, jeden z największych konsolidatorów zamkniętych ksiąg życiowych.

Aktywa zbywane przez Allianz i Generali mogłyby zainteresować wyspecjalizowanych konsolidatorów. Na razie jednak żadne decyzje nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy dojdzie do transakcji.

Wielcy ubezpieczyciele, tacy jak AXA, odchodzą od kapitałochłonnego biznesu życiowego, więc sprzedają pakiety starych polis firmom takim jak Phoenix, Athora Holding należąca do Apollo Global i Eurovita kontrolowana przez Cinven. Konsolidatorzy ci wykupują aktywa mniej dochodowe dla ubezpieczycieli w warunkach niskich stóp procentowych.

AC