S&P: Munich Re z ratingiem AA-

0
416

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy i rating siły finansowej Munich Re i spółek zależnych na poziomie AA-, z perspektywą stabilną.

Perspektywa stabilna odzwierciedla opinię S&P, że Munich Re utrzyma adekwatność kapitałową powyżej poziomu zaufania AA w latach 2020–2022, poprawi zyski w latach 2021–2022 i obroni swoją ogromnie silną pozycję konkurencyjną w ciągu najbliższych 12–24 miesięcy.

Segment reasekuracji majątkowej grupy ucierpiał wskutek wyższego niż spodziewane obciążenia roszczeniami z tytułu odwołania i przesunięcia wielkich imprez w wyniku globalnej kwarantanny. Wypłaty te znacznie osłabiły wyniki I kwartału 2020 r.: 221 mln euro zysku netto w porównaniu z 633 mln euro za analogiczny okres 2019 r. W rezultacie S&P zrewidował w dół prognozę zysków Munich Re, oczekując, że współczynnik łączony reasekuratora za 2020 r. wyniesie ok. 103%, przy czym zakłada normalny poziom strat z tytułu katastrof naturalnych i uwolnienia rezerw wyrażający się 4% składek.

S&P przewiduje również, że zwrot na kapitale na poziomie 3–6% za 2020 r. wzrośnie do 8–10% za 2021 r., a współczynnik łączony w 2021 r. ulegnie poprawie do 96–98%.

(AC, źródło: Insurance Journal)