Ponad 1000 zgłoszeń do Programu Certyfikacji

0
221

Ponad tysiąc osób zgłosiło się do udziału w Programie Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestii, który umożliwia otrzymanie dodatkowych uprawnień związanych z ubezpieczeniami detalicznymi i korporacyjnymi.

Do pierwszej edycji programu zostało zakwalifikowanych blisko 500 agentów i OFWCA z sieci klasycznej, multiagencji krajowych oraz Punktów Standard.

Zainteresowanie programem certyfikacji znacznie przerosło nasze oczekiwania, do udziału w obecnej edycji mogliśmy zakwalifikować jedynie co drugą osobę. Pokazuje to z jednej strony olbrzymią potrzebę edukacyjną wśród naszych partnerów i pośredników, z drugiej trafny wybór tematyki szkoleń – komentuje Anna Ralcewicz, dyrektor ds. szkoleń w ERGO Hestii.

W związku z wysokim zainteresowaniem planujemy organizację kolejnych edycji programu certyfikacji, które będą otwarte dla szerszego grona agentów i osób wykonujących czynności agencyjne.

W ramach pierwszego poziomu (Gamma) Programu Certyfikacji Sieci Agencyjnej uczestnicy będą mogli pozyskać wiedzę m.in. z zakresu wyceny majątku, aspektów prawnych odpowiedzialności cywilnej, technicznej oceny ryzyka, cyberbezpieczeństwa, ubezpieczania sprzętu elektronicznego oraz szerzej – mienia klientów indywidualnych. Ponadto będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu technik sprzedaży ubezpieczeń́ detalicznych.

Kolejne poziomy – (Beta) oraz (Alfa) – obejmą m.in. zagadnienia z zakresu ubezpieczenia mienia, oceny ryzyka w zakresie ubezpieczeń́ majątkowych i OC działalności, likwidacji szkód, underwritingu w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeń sprzętu i maszyn budowlanych, termowizji, fotowoltaiki, a także tzw. prospectingu i budowania marki.

Pozytywne zakończenie każdego z etapów programu polegające na ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminów, zapewni otrzymanie określonych uprawnień związanych z ubezpieczeniami detalicznymi i korporacyjnymi, co w znacznym stopniu zwiększy decyzyjność pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z ERGO Hestią.

Cały program (3 poziomy – Gamma, Beta, Alfa) został zaplanowany na 12 miesięcy, a uzyskane Certyfikaty będą ważne przez pięć lat. Po upływie tego terminu każdy uczestnik będzie mógł go odnowić.