Ponad 275 mln zł w PPK na koniec stycznia

0
219

Z danych zgromadzonych przez Analizy Online (AO) wynika, że na koniec stycznia wartość aktywów netto zdefiniowanej daty ulokowanych w Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) była ponad trzykrotnie wyższa od kwoty wykazanej na koniec ubiegłego roku.

Według szacunków analityków sporządzonych na podstawie danych otrzymanych od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), na koniec stycznia 2020 w Funduszach Zdefiniowanej Daty (FZD) ulokowano 275,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia było to 84,7 mln zł.

Najlepszym wynikiem może się pochwalić PKO TFI. Towarzystwo zwiększyło swój stan posiadania z końca ub. r. z 28,7 do 96 mln zł na dzień 31 stycznia 2020 r. Tuż za nim uplasowało się Nationale-Nederlanden PTE z wynikiem na poziomie 37 mln zł (11,3 mln zł na koniec roku), ale następnie TFI PZU. Odnotowany przez towarzystwo wzrost aktywów z 9 mln zł na koniec 2019 r. do 36,3 mln zł po pierwszym miesiącu tego roku pozwolił mu na „wypchnięcie z podium” NN Investment Partners TFI (9,4 mln zł na koniec roku, 24,9 mln zł miesiąc później). Powyżej 10 mln zł zgromadziły także Aviva Investors TFI (skok z 3,6 do 15,6 mln zł) oraz AXA TFI (z 4,6 do 11,7 mln zł).

Stawkę zamykają BPS TFI oraz PFR TFI z zerowymi aktywami.

Z danych otrzymanych przez AO od instytucji wynika, że wzrosła także suma wypłaconych przez uczestników PPK środków. Łącznie w styczniu wypłacili oni ze swoich kont ok. 1 mln zł.

(AM, źródło: Analizy Online)