Ponad 45% zatrudnionych oszczędza w PPK

0
302

Na koniec listopada w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczyło 3,37 mln osób z 318 tys. podmiotów. To o blisko 20 tysięcy uczestników więcej niż w poprzednim miesiącu – wynika z najnowszego wydania „Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych”, podającego dane o programie na 30 listopada 2023 r.

Aktualna partycypacja w programie wynosi 45,2% (44,9% w październiku), przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób osiągnęła poziom 70,74%. W firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników wynosi już 35,23%. Partycypacja w PPK rośnie, zarówno w sektorze publicznym (26%), jak i prywatnym (51,65%). Najwięcej uczestników programu jest w województwach mazowieckim (62,1%), dolnośląskim (49,3%) i wielkopolskim (47,3%).

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,14 mld złotych i wynosi 20,44 mld zł. Na rachunki uczestników wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 769 mln zł oraz 1069 mln zł dopłat rocznych.

Na rachunku uczestnika zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 6098 zł do 7383 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza zysk od 120% do 145%.

Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych. Średni koszt zarządzania to 0,333%.

(AM, źródło: PFR)