Porozumienie PZU SA, PFR i PKO BP przedłużone o dwa lata

0
244

30 maja zarząd PZU SA podjął uchwałę, w której zgodził się na przedłużenie porozumienia trójstronnego z Polskim Funduszem Rozwoju oraz PKO BP. Porozumienie określa wzajemne relacje wszystkich trzech podmiotów w kontekście umowy pożyczki zawartej pomiędzy PFR i PKO BP w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Pekao SA przez Fundusz.

Porozumienie zawarte na czas obowiązywania umowy pożyczki przewiduje m.in. umowne prawo pierwszeństwa dla PZU SA do nabycia części lub całości akcji Pekao SA należących do PFR, w przypadku gdyby PKO BP realizował swoje uprawnienia jako wierzyciel zabezpieczony. Jednocześnie 30 maja zostało podpisane oświadczenie dotyczące porozumienia, zgodnie z którym jego obowiązywanie zostało przedłużone na dotychczasowych warunkach po przedłużeniu daty ostatecznej spłaty pożyczki udzielonej PFR przez PKO BP do dnia 30 maja 2024 r.

(AM, źródło: PZU)