Portfel non-life Generali Poist’ovňa, a.s. przeniesiony do czeskiej spółki

0
357

Narodowy Bank Słowacji zatwierdził przeniesienie całości portfela ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie ze słowackiego Generali Poisťovňa, a.s. do czeskiego Generali Česká pojišťovna a.s.

Generali Poisťovňa, a.s. jest zakładem ubezpieczeń założonym w Słowacji. Jest to podmiot nadzorowany przez NBS, a jego działalność ubezpieczeniowa jest wykonywana w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. Przenoszony portfel ubezpieczeń obejmuje umowy, z których ryzyka są umiejscowione na terytorium naszego kraju.

(AM, źródło: KNF)