Postępowania polubowne to dobra metoda rozwiązywania sporów

0
61

Już prawie 1700 klientów podmiotów rynku finansowego osiągnęło porozumienia w sporach przy pomocy Rzecznika Finansowego. Kolejne kilka tysięcy osób uzyskało profesjonalną opinię zawierającą ocenę ich sytuacji prawnej. Mimo to postępowania polubowne przy Rzeczniku to stosunkowo mało znana metoda rozwiązywania sporów.

Od momentu stworzenia możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy Rzeczniku Finansowym, czyli od początku 2016 r., do końca 2020 r. już prawie 1700 klientów podmiotów rynku finansowego osiągnęło porozumienia w sporach dotyczących świadczonych usług. Wartość zawartych porozumień przekroczyła 14 mln zł. Ponad 7000 kolejnych osób uzyskało profesjonalną opinię zawierającą ocenę ich sytuacji prawnej.

– To wartościowy dokument, bo zawiera obiektywną ocenę stanu faktycznego, opartą o dokumenty przedstawione przez strony. Klient otrzymuje w nim też ocenę ryzyk związanych z pozostawaniem w sporze, a w szczególności ze skierowaniem sprawy do sądu. To ważne, bo dla klienta koszt tego postępowania jest symboliczny – wynosi 50 zł – a pozwala mu podjąć świadomą decyzję o kontynuowaniu sporu w sądzie – mówi Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego nadzorujący Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów. – Po wydaniu wyroku przez sąd zwykle jedna strona ma poczucie zwycięstwa, a druga porażki. Ugoda z definicji satysfakcjonuje obie strony – podkreśla.

Rozwiązania wypracowywane w toku postępowania polubownego mogą być równie trwałe i stabilne, jak rozwiązania narzucane w postępowaniu sądowym. Tu jednak gwarancje tej trwałości są zapewniane innymi mechanizmami.

– Poprzez zawarcie umowy ugody strony, w drodze wzajemnych ustępstw, mogą nie tylko rozwiązać konkretny spór, np. dopłaty do odszkodowania, ale także na nowo ukształtować łączącą ich umowę. Strony mogą ustalić, że poprzednia umowa ich już nie obowiązuje, a wiążąca będzie dla nich nowa umowa, której warunki były aktywnie negocjowane przez klienta. Aby definitywnie zamknąć poprzednie rozliczenia, klient może zrzec się dochodzenia dalszych roszczeń, ale w precyzyjnie określonym zakresie. Ze względu jednak na prawną doniosłość tych czynności prawnych, w sprawach dotyczących wysokich wartości przedmiotu sporu lub umów długoterminowych radzimy klientom korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej czy też wyznaczamy odpowiedni czas na zastanowienie. Mediator prowadzący postępowanie może bowiem informować strony o skutkach proponowanych rozwiązań, ale nie może im doradzać – mówi Paweł Zagaj.

Również w sprawach dotyczących skomplikowanych produktów finansowych możliwe jest wypracowanie polubownych rozwiązań.

– Polubownie można rozwiązać niemal każdy spór o charakterze majątkowym. Wymaga to jednak odpowiedniego nastawienia  obu stron i chęci poszukiwania rozwiązań, które w szybki sposób pozwolą na eliminowanie konfliktów, nawet za cenę ustępstw. Wierzymy, że formuła pozasądowego rozwiązywania sporów pozwala najpełniej realizować interesy wszystkich stron. Dzięki temu po rozwiązaniu sporu mogą one kontynuować współpracę. Przy rozstrzygnięciu sądowym jest o to dużo trudniej – tłumaczy Paweł Zagaj.

O tych i innych ważnych zasadach będą mówili 20 kwietnia w trakcie specjalnego webinarium dr Marta Skrodzka oraz dr Damian Bara, eksperci na co dzień prowadzący pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów w biurze Rzecznika Finansowego oraz doświadczeni mediatorzy sądowi.

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here