PPK: Blisko 25 mld zł aktywów w funduszach zdefiniowanej daty

0
477

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,46 mln osób z 322 tys. podmiotów, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 20 tys. osób. Liczba aktywnych rachunków PPK uplasowała się na poziomie 4,07 mln szt. – wynika z „Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych”, uaktualniającego dane o programie na 31 marca 2024 r.

Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,77%, przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tam osiągnęła ona poziom 73,44%, co oznacza wzrost m/m o 0,54%.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty zwiększyła się o 1,26 mld zł i wynosi aktualnie 24,73 mld złotych. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,11% inwestycji rocznie.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty według źródła środków kształtuje się następująco: 12,66 mld zł to wpłaty uczestników (51,2%), 9,63 mld zł wynoszą wpłaty pracodawców (38,92%), a 2,44 mld zł stanowią dopłaty państwa (9,88%).

Zysk statystycznego uczestnika PPK, zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł, oszczędzającego w systemie od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 125% do 163%.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)