SAS rozszerza ofertę o karty modeli i usługi zarządzania AI

0
498

SAS wprowadza na rynek nowe produkty i usługi, które usprawnią zarządzanie sztuczną inteligencją i umożliwią budowanie wiarygodnych i transparentnych modeli. Karty modeli i nowe usługi AI Governance Advisory pomogą organizacjom poruszać się w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie sztucznej inteligencji, ograniczając ryzyko i pomagając im pewniej realizować swoje cele z zakresu sztucznej inteligencji.

Karty modeli: zapewnienie wiarygodnej AI 

Karty modeli, nowa funkcja platformy SAS Viya, są pomocą dla twórców i użytkowników w ramach całego cyklu życia AI. Począwszy od dostawców oprogramowania po zarządy firm, wszyscy będą mogli zyskać wartość z narzędzia, które obsługuje zarówno modele własne, jak i open source. 

Karty modeli AI to pojęcie związane z etyką i odpowiedzialnością w dziedzinie sztucznej inteligencji. Są rodzajem dokumentu, który opisuje m.in. charakterystykę i metodykę danego modelu sztucznej inteligencji. Celem kart jest zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w stosowaniu algorytmów AI poprzez udostępnienie kluczowych informacji na temat sposobu działania danego modelu. 

Karty modeli będą udostępnione w połowie 2024 r. Platforma SAS będzie automatycznie generowała, dla zarejestrowanych modeli AI, karty zawierające informacje pochodzące bezpośrednio z produktów SAS, dzięki czemu nie będą tym obciążeni poszczególni użytkownicy.

Karty modeli będą zawierać takie informacje, jak dokładność, uczciwość i dryf, czyli spadek wydajności modelu w związku ze zmianą warunków. Uwzględnią szczegóły związane z procesami zarządzania, takie jak data ostatniej modyfikacji, autorstwo danej kontrybucji i odpowiedzialność, umożliwiając organizacjom reagowanie na nieprawidłowe zachowania modelu. W sekcji dotyczącej wykorzystania modelu znajdą się informacje o zamierzonym przeznaczeniu, ograniczeniach i przypadkach użycia wykraczających poza przewidziany zakres. 

SAS AI Governance Advisory pomogła PZU 

Wraz z popularyzacją sztucznej inteligencji klientom SAS coraz bardziej zależy na wykorzystywaniu swoich danych w sposób produktywny, a jednocześnie bezpieczny. Aby im w tym pomóc, firma uruchomiła SAS AI Governance Advisory – nową usługę dla obecnych klientów. Pomoże ona klientom zrozumieć, jak zarządzać sztuczną inteligencją w ich organizacjach.

– Nasze konsultacje z SAS na temat zarządzania sztuczną inteligencją pomogły nam zidentyfikować potencjalne słabe punkty, mogące powodować problemy dla klientów i naszej firmy – powiedział Marek Wilczewski, dyrektor zarządzający ds. Zarządzania Informacją, Danymi i Analityką Grupy PZU, która korzysta z rozwiązań SAS. – Widzimy, jak ważne jest posiadanie szerszej perspektywy, gdy rozpoczynamy projekty związane ze sztuczną inteligencją – podkreślił. 

(AM, źródło: SAS)