PPK już przynoszą zyski swoim uczestnikom

0
300

– Przekazujcie dobrą wiadomość, że Polskie Plany Kapitałowe to wehikuł inwestycyjny, który naprawdę w sposób przyspieszony zwiększa zasobność Polaków – powiedział dr Marek Dietl, prezes zarządu GPW i patron honorowy konferencji dotyczącej pomnażania oszczędności Polaków, zorganizowanej przez Fundację GPW. Według najnowszych danych fundusze zdefiniowanej daty wypracowały dla uczestników PPK zwrot na inwestycji w wysokości 731,57 mln zł.

Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK, przedstawił podczas konferencji aktualne wyniki Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK na dzień 4 listopada wyniosła 7,17 mld zł i była własnością 2,44 mln posiadaczy aktywnych rachunków. Zarobili oni do tej pory 731,57 mln zł – tyle wyniosła różnica między wartością aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty a środkami wpłaconymi do PPK.

Prezes PFR Portal PPK wskazał, że jeśli do uczestników PPK doda się 600 tys. osób odkładających pieniądze w Polskich Programach Emerytalnych, to „możemy mówić już o 3 mln osób, które regularnie oszczędzają na swoją przyszłość”.

Udział w PPK oferuje swoim pracownikom 268,89 tys. podmiotów. Łączny udział w programie wynosi obecnie 30,13%. W firmach uczestniczących w pierwszym etapie wdrażania (które zatrudniają powyżej 250 osób odprowadzających składki do ZUS) partycypacja wzrosła do 43%. W kolejnych etapach wdrażania ten odsetek jest niższy, ale Robert Zapotoczny tłumaczył to efektem pandemii.

– Z naszych statystyk wynika, że uczestnictwo w sektorze prywatnym jest wyższe niż w publicznym. Badamy czynniki, które na to wpływają, ale wierzę, że ta partycypacja w sektorze publicznym w następnych latach będzie wzrastać – wskazał.

Robert Zapotoczny podał przykład obrazujący, jak realnie Polacy zarabiają na PPK: na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 2591 zł do 3549 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 106% do 146% zysku.

– Ten marsz przez świadomość Polaków jest dopiero na początku – mówił dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Choć w jego opinii nie dało się lepiej wytłumaczyć społeczeństwu PPK, niż zrobił to Polski Fundusz Rozwoju, to widocznie Polacy muszą mieć twarde liczby, a nie abstrakcyjne koncepcje. – I to rozpowszechnienie wyników PPK jest naszym najważniejszym zadaniem komunikacyjnym. Nie ma sensu już dłużej tłumaczyć, jak działają PPK, ale jak się przekładają na oszczędności tych, którzy do nich przystąpili. Przekazujcie tę dobrą wiadomość, że PPK to wehikuł inwestycyjny, który naprawdę w sposób przyspieszony zwiększa zasobność Polaków – podkreślił prezes GPW.

(AM, źródło: PAP MediaRoom)