Portugalia: Najwięcej składki za zdrowie

0
195

W portugalskiej branży ubezpieczeń ogólnych prognozowany jest wzrost składki przypisanej brutto z 5,28 mld euro w 2020 r. do 6,68 mld euro w 2025 r. Złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) na lata 2020–2025 w wysokości 4,8% wynika przede wszystkim z poprawy gospodarczej po pandemii.

Wskutek lockdownu w 2020 r. gospodarka Portugalii skurczyła się o 7,6%, jako że ograniczeniu uległa aktywność komercyjna i konsumpcja prywatna. Spadek w sektorze motoryzacyjnym, budowlanym i turystycznym odbił się na głównych liniach ubezpieczeń ogólnych, które odnotowały w 2020 r. wzrost o 2,4%, w porównaniu do 7,2% w 2019 r.

Indywidualne ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne były w 2020 r. największym segmentem portugalskich ubezpieczeń ogólnych, odpowiedzialnym za 34,6% składki przypisanej brutto. Segment ten odnotował w 2020 r. wzrost o 4,2% w następstwie wywołanego przez pandemię wzrostu świadomości i zapotrzebowania na prywatne ubezpieczenia zdrowotne. CAGR dla tego segmentu na lata 2020–2025 to 6,2%.

Drugim co do wielkości segmentem ubezpieczeń ogólnych, z 29,3% składki, są ubezpieczenia komunikacyjne. Wzrost w tym segmencie w 2020 r. wyniósł zaledwie 2% wskutek spadku sprzedaży nowych samochodów. Niemniej jednak przewidywany jest wzrost sprzedaży samochodów i rozwój rynku samochodów hybrydowych i elektrycznych, a co za tym idzie w perspektywie pięcioletniej CAGR na poziomie 3,8%.

Ubezpieczenia odpowiedzialności odpowiadały w 2020 r. za 17% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń ogólnych. W tym segmencie 86% składki pochodzi z ubezpieczeń odszkodowań pracowniczych. Liczba tego typu polis obowiązkowych wzrosła w 2020 r. o 2,5%. Wzrost w segmencie ubezpieczeń odpowiedzialności w latach 2020–2025 spodziewany jest na poziomie 4,5%. Podczas gdy sprzedaż ubezpieczeń ogólnych w I poł. 2021 r. był słabsza z powodu kolejnej fali Covid-19, ożywienie gospodarcze dzięki skutecznej akcji szczepień i normalizacji w sektorze zdrowotnym i turystycznym pomoże branży ubezpieczeniowej.

(AC, źródło: Global Data)