Rzecznik Finansowy będzie interweniować w sprawie odszkodowań dla leasingobiorców

0
256

Sąd Najwyższy potwierdził prawo leasingobiorców, którym nie przysługuje prawo do odliczenia VAT lub mogą odliczyć tylko jego połowę, do otrzymywania pełnych odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm). Rozstrzygnięcie SN skłoniło Rzecznika Finansowego do ponownego podjęcia interwencji w około pięciuset sprawach, które trafiły do niego w latach 2018–2020.

W uchwale z 11 września 2020 r. (sygn. akt. III CZP 90/19) Sąd Najwyższy uznał, iż: „odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego”.

W konsekwencji uchwały SN wszyscy leasingobiorcy, którzy dochodzili roszczeń od ubezpieczyciela z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, mogą ponownie zwrócić się do ubezpieczyciela o dopłatę należnego odszkodowania w wysokości niepokrytego podatku VAT od usługi naprawy.

Rozstrzygnięcie SN potwierdziło podejście i argumentację Rzecznika Finansowego prezentowane w licznych postępowaniach interwencyjnych, istotnych poglądach w sprawach, które trafiły do sądu i w ramach porad udzielanych klientom. W takich sprawach eksperci Rzecznika podnosili, iż odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu VAT powinno uwzględniać jego wartość. Ich zdaniem przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

– Z satysfakcją przyjmuję taką uchwałę. Otwiera nam ona możliwość wznowienia postępowań interwencyjnych, które w latach 2018–2020 nie zakończyły się zmianą stanowiska ubezpieczycieli. Według wstępnych analiz będzie to około 500 spraw. Zachęcam też do zgłaszania się do ubezpieczycieli osoby, które w przeszłości nie otrzymały pełnego odszkodowania. Jeśli ich reklamacje zostaną odrzucone, będziemy mogli zająć się ich sprawą w ramach postępowań interwencyjnych. Ci, których sprawy są już na etapie postępowania sądowego, mogą zgłaszać się do nas o przedstawienie tzw. istotnego poglądu – powiedział dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy.

Rzecznik zadeklarował, że na jego pomoc mogą liczyć leasingobiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą lub konsumentami, którzy zawarli umowę leasingu konsumenckiego.

– Przy ponownych wezwaniach ubezpieczycieli o dopłatę pamiętać trzeba o terminie przedawnienia roszczeń – przypomina Paweł Wawszczak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w biurze RF.

Wskazuje, że w przypadku gdy szkoda wynikła ze zwykłej kolizji (nie było przestępstwa spowodowania wypadku drogowego lub katastrofy drogowej), termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Rozpoczyna się zaś na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń należy liczyć od dnia, w którym zostało doręczone pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o wypłaceniu odszkodowania bez należnego podatku VAT.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: RF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here