Premia za zawarcie umowy jest bezzwrotna

0
743

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że firma wpłacająca środki na rachunek konsumenta w ramach premii dla niego, nie może żądać zwrotu tych pieniędzy nawet w razie likwidacji polisy. SA stwierdził, że żądanie zwrotu nienależnego świadczenia jest niezasadne, skoro świadczący nie był do niego zobowiązany, a spełnienie świadczenia nie nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu, lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wyrok, którego uzasadnienie opublikowano w grudniu ubiegłego roku, został wydany w sporze posiadaczki dwóch polis z UFK z ubezpieczycielem. Kobieta otrzymała od zakładu premię za zawarcie umowy, a jej wartość została doliczona do kwoty rachunku i inwestowana wraz ze składkami. Przy przedterminowym rozwiązaniu umowy ubezpieczenia towarzystwo oprócz opłaty likwidacyjnej potrąciło też kwotę premii. Sprawa trafiła na drogę sądową. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Apelacyjny uznały, że choć premia była świadczeniem nienależnym, to kobieta powinna otrzymać pieniądze. Ubezpieczyciel nie tylko dobrowolnie zaoferował jej świadczenie niewynikające z umowy, ale też nie zastrzegł jego zwrotu w razie zerwania polisy. Zakład nie ma zatem podstawy prawnej do domagania się pieniędzy. Sylwia Zaborska, prawniczka w Grupie Prawnej Togatus, uważa, że wyrok jest szczególnie istotny z punktu widzenia ochrony konsumentów jako słabszej strony umowy.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 14 stycznia, Patryk Słowik „Bonus od ubezpieczyciela nie podlega zwrotowi”

https://edgp.gazetaprawna.pl/…

 (AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)