Prewencja i polisa pozwolą uniknąć problemów związanych z wypadkiem na wsi

0
355

Lato i jesień to czas intensywnych prac w gospodarstwach rolnych, a tym samym większe zagrożenie wypadkiem. Wiele z takich zdarzeń to wypadki z udziałem dzieci, które pomagają w tym czasie rodzicom i dziadkom, przyjeżdżają na wakacje do rodziny lub też uczestniczą w wyjazdach agroturystycznych. Wiener TU zwraca uwagę, że wdrożenie odpowiednich działań prewencyjnych może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

– Musimy uświadomić sobie, że nawet niepozorne prace w gospodarstwie mogą stać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku, dlatego pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i najbliższych, dostosowując zakres działań do indywidualnych możliwości każdej osoby – mówi Beata Raszkiewicz, Menedżer Produktu w Biurze Ubezpieczeń Detalicznych Wiener TU.

Jak wynika z danych KRUS, w ubiegłym roku zgłoszono niemal  13 tys. incydentów, z czego większość dotyczyła upadków z wysokości, na podwórzach, polach i ciągach komunikacyjnych (prawie 48,3%),  wypadków z udziałem zwierząt (12%) oraz maszyn (11,9%).

– Tak jak górnik czy kierowca zawodowy nie widzą przestrzeni do tego, żeby dzieci towarzyszyły im w pracy, ze względu na ryzyko, jakie to za sobą niesie, tak i rolnicy nie powinni do wszystkich aktywności angażować najmłodszych. Dzieciom brakuje jeszcze doświadczenia i wyobraźni, które mogłyby je uchronić przed popełnieniem błędu, a w konsekwencji również przed nieprzewidzianymi zdarzeniami – mówi Beata Raszkiewicz.

Dlatego zdaniem ekspertki istotne jest, by rodzice wybierali dla dziecka aktywności, które nie będą zagrażały jego zdrowiu i życiu. Do tych bezpiecznych należą prace porządkowe, zrywanie nisko rosnących warzyw i owoców, sadzenie i pielęgnacja kwiatów czy karmienie małych zwierząt, takich jak kury i króliki. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu włączonych maszyn rolniczych oraz dużych zwierząt, ponieważ to właśnie one stanowią dla nich największe zagrożenie. Kierując się tymi kilkoma prostymi zasadami, możemy znacznie zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Wiele wypadków zdarza się również z udziałem dorosłych. Do najczęściej występujących na wsi należą upadki na nawierzchni (podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych), upadki z wysokości (z drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy czy drzew), upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz upadki w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych. W 2019 roku zanotowano 4975 takich zdarzeń, co stanowi 48,3% wszystkich wypadków. Zdarzają się również uderzenia, przygniecenia, bądź pogryzienia przez zwierzęta, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, zetknięcia z ostrymi przedmiotami oraz przejechania, uderzenia lub pochwycenia przez środek transportu w ruchu.

Podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych może w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko. Pomocne może okazać się również odpowiednie ubezpieczenie obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz jego najbliższych, a także osób pracujących w gospodarstwie.

(AM, źródło: Wiener)