WTW: Jak doceniać talenty w postpandemicznym świecie pracy?

0
512

Willis Towers Watson i Światowe Forum Ekonomiczne wydały opracowanie „Kapitał ludzki jako aktywo: zasady rachunkowości redefiniujące wartość talentu w nowym świecie pracy” – białą księgę dostarczającą organizacjom recepty na przemodelowanie postrzegania zasobów ludzkich i decyzji kadrowych na rynku pracy po czasach koronawirusa.

– Pandemia Covid-19 przyspieszyła przejście na nowe metody pracy, zmuszając firmy do przemyślenia kto, gdzie i jak dla nich pracuje – mówi Ravin Jesuthasan, dyrektor zarządzający Willis Towers Watson i współautor raportu. – Wraz z poszukiwaniem lepszych modeli biznesowych firmy potrzebują nowego podejścia do wyceny talentów, nie mogą postrzegać ich jako kosztów, lecz jako aktywa i muszą rozliczać zarządy oraz kierownictwo z osiągania lepszych wyników dzięki inwestycjom w ludzi.

Biała księga, oparta na założeniach przedstawionych przez WTW i WEF we wcześniejszej publikacji, nakreśla ramy rachunkowości w zakresie zasobów ludzkich, które mogą pomóc organizacjom mierzyć i kwantyfikować wkład pracowników w taki sam sposób, w jaki mierzą one zwrot z kapitału finansowego i intelektualnego. Szacuje się, że aktywa niematerialne przedsiębiorstw, w tym kapitał ludzki, stanowią obecnie średnio 52% ich wartości rynkowej.

W dzisiejszej gospodarce to jakość kadry decyduje o wartości firmy, mimo to dostęp do informacji i wskaźników opisujących kapitał ludzki w większości organizacji jest nadal na daleko niezadowalającym poziomie – mówi Krzysztof Gugała, dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia Willis Towers Watson Polska. – Zwolennicy i praktycy controllingu personalnego znajdą w raporcie opis nowych mierników, uwzględniających koszty i produktywność talentów, działających na rzecz organizacji w oparciu o różne formy prawne oraz dodatkowo – obszary pracy, w których została już przeprowadzona automatyzacja.

Oprócz aktualnych informacji na temat włączania przez firmy pomiaru kapitału ludzkiego do swoich wskaźników finansowych i operacyjnych, w dokumencie rozważono również, w jaki sposób niektóre z dramatycznych skutków kryzysu wywołanego przez Covid-19 na rynkach pracy mogłyby zostać złagodzone, gdyby przedsiębiorstwa bardziej ceniły swój kapitał ludzki.

Raport określa siedem zasad przewodnich, które mają zmienić sposób, w jaki organizacje postrzegają ludzi. Obejmują one przejście od zysku do celu, od polityki wewnątrz-korporacyjnej do odpowiedzialności społecznej, od odrębnych podmiotów do ekosystemów oraz od pracowników i stanowisk pracy do ludzi, pracy i umiejętności. Dokument przedstawia przykłady firm, które wprowadziły te zasady w życie – od podnoszenia kwalifikacji swoich załóg po współdzielenie się pracownikami z innymi organizacjami w celu uniknięcia zwolnień.

– W miarę wkraczania w nową normalność po szoku wywołanym pandemią firmy muszą umieścić ludzi w sercu swojego biznesu – mówi Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego. – Dzięki gruntownemu przewartościowaniu kadr i inwestowaniu w nie, organizacje będą mogły lepiej robić to, co właściwe dla ich biznesu, pracowników i społeczeństwa.

(AM, źródło: Willis)