Prezes Ergo Hestii o działaniach podjętych w związku z koronawirusem

0
687

Na stronie „Dialog w Ubezpieczeniach”, facebookowym profilu społeczności sprzedawców ubezpieczeń Ergo Hestii, został opublikowany list Piotra M. Śliwickiego, prezesa zarządu Grupy Ergo Hestia, wystosowany w związku z rozprzestrzeniającą się w Polsce epidemią koronawirusa.

„Przeżywamy trudny czas epidemii, która dotyka najcenniejszego dobra budowanego przez lata – poczucia bezpieczeństwa. Z dużą powagą i poczuciem odpowiedzialności reagujemy na coraz to nowe informacje napływające z kraju. Dalecy od konkurowania w tej złożonej sytuacji, intensywnie współpracujemy, aby wprowadzić jak najwięcej skutecznych rozwiązań, które pomogą zmniejszyć skutki epidemii. Zaangażowanie wszystkich jest ogromne. Przed nami kilka tygodni zmagań z rosnącą liczbą zachorowań. Walka trwa na wielu frontach. Wspieramy podejmowane przez ekspertów decyzje. Dostosowujemy życie naszych organizacji do wszelkich zaleceń, które są podejmowane na szczeblu rządowym. Dodatkowo wprowadzamy ułatwienia oraz systemy wsparcia dla członków naszej ubezpieczeniowej wspólnoty, tak aby solidarnie dawać dowód głębokiej troski o dobro wspólne oraz zwiększać efektywność ochrony przed epidemią. Musimy dbać o ludzi wokół nas. Chociaż codziennie opieramy swój byt na ocenie i zarządzaniu ryzykiem, to problem, z którym mamy do czynienia teraz, wymyka się ocenie biznesowej. To ogromne wyzwanie społeczne, które wymaga dojrzałości i odpowiedzenia sobie na pytanie, jak zarządzać zasobami i jak zarządzać emocjami. Przede wszystkim musimy rzetelnie informować się o wszystkim, co może przyczynić się do obniżenia ryzyka. To siła informacji. Musimy współdziałać w sposób otwarty z pominięciem dotychczasowych egoizmów. To siła wspólnoty” – czytamy m.in. w liście prezesa.

Piotr M. Śliwicki podkreślił, że Ergo Hestia chce, aby jej agenci i pracownicy czuli się bezpieczni. Dlatego od początku informuje ich o wszystkich aspektach wyzwania, jakim jest epidemia, oraz o środkach, podjętych w celu minimalizacji ryzyka.

„Co już zrobiliśmy: uruchomiliśmy projekt <W trosce o wspólne bezpieczeństwo>, powołaliśmy sztab kryzysowy, uruchomiliśmy infolinię dla pracowników oraz agentów, wprowadziliśmy pracę zdalną oraz rotacyjny system pracy, ograniczyliśmy spotkania do niezbędnego minimum, wstrzymaliśmy zagraniczne i krajowe podróże służbowe, zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji części wspólnych, ograniczyliśmy dostęp do biur dla osób trzecich, stworzyliśmy materiały informacyjne dla przedstawicielstw oraz agencji, m.in. plakaty w trzech językach, przygotowaliśmy komunikację dotyczącą możliwości zawierania ubezpieczeń za pośrednictwem iOferty i iKonta – sprzedaż oraz obsługa klienta na odległość 24h na dobę, dyrektorzy na bieżąco monitorują zdrowie oraz samopoczucie pracowników” – wyliczył prezes w liście.

Zadeklarował też, że Ergo Hestia zwraca jeszcze większą uwagę na wsparcie agentów w bezpiecznej pracy zdalnej, tj. promowanie dostępnych narzędzi np. iOferta, Pomoc Online, dążenie do bezkontaktowego zawierania ubezpieczeń, dostęp do informacji – powołanie projektu, w którym codziennie o stałej porze zakład będzie informować o podejmowanych działaniach w walce z koronawirusem, szybką wymianę informacji z agentami na temat ich potrzeb, możliwości wsparcia etc., stałe upowszechnianie treści gwarantujących wspólne bezpieczeństwo.

„Organizujemy zatem wyprawę ku solidarnej wspólnocie poprzez nieformalne, otwarte współdziałanie. To koncept, którego wszyscy potrzebujemy, aby skutecznie wyznaczać kierunek naszych działań. To formuła – zaproszenie dla wszystkich do współpracy, dzięki której wspólnie zdamy egzamin z solidarności. Będziemy dbać o rzetelność informowania się o tym, co niezbędne. Uruchomimy wszelkie dostępne zasoby, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Hestian: pracowników, agentów oraz ich rodzin. Będziemy sprzyjać wszystkiemu, co pomoże obniżyć poziom nadmiernych emocji. Deklaruję otwartość Ergo Hestii na nieformalne, otwarte współdziałanie ze wszystkimi członkami naszego ubezpieczeniowego świata. Proszę, abyście Państwo wspomagali nas swoją energią i pomysłami. Razem będzie łatwiej. Razem będzie bezpieczniej” – zapewnił Piotr M. Śliwicki.

(AM, źródło: Dialog w Ubezpieczeniach, Facebook)