Problemy klimatyczne i kryzys społeczny głównymi zagrożeniami w 2022 roku

0
159

Kryzys klimatyczny, pogłębiające się podziały społeczne, rosnące ryzyko cybernetyczne oraz nierównomierne globalne ożywienie gospodarcze w wyniku pandemii to największe zagrożenia obecnego roku – uważają eksperci WEF, analitycy ubezpieczeniowi oraz naukowcy.

Zagrożenia klimatyczne zdominowały globalny krajobraz ryzyk w momencie, gdy świat wkracza w trzeci rok pandemii. Jak podaje „Global Risks Report 2022”, opracowany przez radę doradczą ds. globalnego ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego we współpracy z ubezpieczeniowymi partnerami strategicznymi oraz autorytetami akademickimi, podczas gdy najważniejsze zagrożenia długoterminowe stanowią ryzyka klimatyczne, do głównych ryzyk krótkoterminowych należą podziały społeczne, brak środków do życia oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Ponadto większość ekspertów uważa, że globalne ożywienie gospodarcze pozostanie zmienne i nierównomierne w perspektywie najbliższych trzech lat.

Problemy zdrowotne i gospodarcze pogłębiają podziały społeczne. Prowadzi to do napięć  w momencie, gdy współpraca w ramach społeczeństw i społeczności międzynarodowej będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równomiernej i szybszej globalnej odbudowy. Światowi liderzy powinni działać wspólnie i przyjąć skoordynowane i wielostronne podejście, aby stawiać czoła globalnym wyzwaniom i zbudować odporność przed kolejnym kryzysem – podsumowuje wyniki raportu Saadia Zahidi, Managing Director World Economic Forum.

W miarę jak firmy wychodzą z pandemii, słusznym dla nich wyborem jest koncentracja na budowaniu odporności organizacyjnej i wiarygodności w kwestiach ESG. W sytuacji gdy zagrożenia cybernetyczne rosną szybciej niż nasze możliwości do ich trwałego wyeliminowania, jasne staje się, że ani odporność, ani zarządzanie nie będą możliwe bez wiarygodnych  i zaawansowanych planów zarządzania ryzykiem cybernetycznym. W podobny sposób organizacje powinny postrzegać ryzyko związane z przestrzenią kosmiczną, w szczególności zagrożenia dla satelitów, od których stajemy się coraz bardziej zależni, biorąc pod uwagę wzrost rywalizacji i napięć geopolitycznych – komentuje Carolina Klint, Risk Management Leader Marsh w Europie kontynentalnej.

Kryzys klimatyczny pozostaje największym długoterminowym zagrożeniem, przed którym stoi dziś ludzkość. Niepowodzenia w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych mogą spowodować spadek globalnego PKB o jedną szóstą, a zobowiązania podjęte podczas szczytu COP26 są niewystarczające do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 st. C. Nie jest jeszcze za późno na podjęcie przez rządy i organizacje działań przeciwko obecnym zagrożeniom, a także na przeprowadzenie innowacyjnej, zdecydowanej i angażującej społeczeństwa transformacji, która chroniłaby gospodarki oraz ludzi – dodaje Peter Giger, Group Chief Risk Officer Zurich Insurance Group.

Według Artura Grześkowiaka, prezesa Marsh Polska, istotne znaczenie dla planowania, inwestowania i realizacji strategii biznesowych mają również działania prowadzone na poziomie kraju czy regionu. Jego zdaniem firmy mogą korzystać z wprowadzanych zmian – m.in. w takich obszarach, jak łańcuchy dostaw, kodeksy postępowania czy zapewnienie odpowiednich, dostosowanych do zmieniającej się sytuacji warunków pracy.

Jednym z kluczowych wyzwań na rok 2022 pozostają pracownicy. Wkraczamy w trzeci rok pandemii, a to wymaga zweryfikowania dotychczasowych rozwiązań i sposobów pracy oraz zastanowienia się nad ich dalszym usprawnianiem. Budowanie relacji – organizacja spotkań i zapewnienie możliwości interakcji, prowadzenie sprawnej komunikacji czy rozwój kompetencji wymagają ciągłego dostosowania do zmieniającego się otoczenia, ale i rynku pracy, oczekiwań potencjalnych kandydatów. Współpraca pomiędzy zespołami czy przekazywanie wiedzy są ważne zarówno w kontekście zachowania ciągłości obsługi klientów, jak i poszukiwania następców dla konkretnych funkcji w firmie. Warto dodać, iż wśród kluczowych ryzyk społecznych wskazanych w „Global Risks Report 2022” znalazły się kryzysy egzystencjalne i pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. To obszary równie istotne dla biznesu, wymagające właściwego planowania w strategiach i politykach funkcjonowania organizacji – wskazuje Artur Grześkowiak.

Zdaniem eksperta rosnąca zależność cyfrowa, która nasiliła się w czasie pandemii, będzie napędzać cyberzagrożenia.

Rozwój technologiczny: m.in. praca zdalna, digitalizacja dokumentów czy wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływają na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Oczywiście przynoszą też wiele korzyści i otwierają nowe możliwości dla rozwoju czy doskonalenia procesów biznesowych – tłumaczy Artur Grześkowiak. – Warto również wspomnieć o nowych regulacjach, które wpływają na działalność firm. Zmiany wymuszają m.in. konieczność przemodelowania wybranych procesów, procedur, ale też stosowanych narzędzi czy rozwiązań. To w połączeniu z inflacją powoduje wzrost kosztów prowadzenia biznesu, dlatego firmy coraz częściej będą poszukiwać oszczędności i zmieniać swoje strategie w wybranych obszarach – dodaje.

Raport zamykają wnioski płynące z drugiego roku pandemii Covid-19, które przyniosły nowe spostrzeżenia na temat odporności na poziomie krajowym. W rozdziale wykorzystano również opinie grupy ekspertów ds. ryzyka WEF, w celu dostarczenia praktycznych porad dotyczących budowania odporności w organizacji.

O raporcie:

Raport „Global Risks Report 2022” został opracowany przez radę doradczą ds. globalnego ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego we współpracy z partnerami strategicznymi: Marsh McLennan, SK Group i Zurich Insurance Group, oraz autorytetami akademickimi z Oxford Martin School (Uniwersytet Oksfordzki), Narodowego Uniwersytetu Singapuru oraz Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Uniwersytet Pensylwanii). 17. wydanie raportu zachęca liderów do wyjścia poza ramy cyklicznych sprawozdań kwartalnych i tworzenia polityk, które będą zarządzać ryzykiem i kształtować międzynarodową agendę  w nadchodzących latach. Publikacja skupia się na analizie nowych obszarów ryzyka: cyberbezpieczeństwo, konkurencja w przestrzeni kosmicznej, nieuporządkowana transformacja klimatyczna oraz presja migracyjna, z których każdy wymaga globalnego współdziałania dla zapewnienia skutecznego zarządzania zagrożeniami.

(AM, źródło: Marsh)