Prostota – relacje z brokerami – zgrabne rozwiązania, czyli co łączy te trzy elementy w SALTUS Ubezpieczenia

0
1034

Choć sytuacja ekonomiczna powoli się stabilizuje w turbulentnych czasach, to mimo to przedsiębiorcy nie są wolni od licznych ryzyk operacyjnych i strategicznych, z którymi muszą się liczyć. Dlatego cały czas poszerzamy katalog oferowanych przez nas ubezpieczeń.

Naszą rolą jako ubezpieczyciela wzajemnego jest pomóc firmom i instytucjom zarządzić ryzykiem ubezpieczeniowym i zminimalizować skutki ewentualnych szkód. A w wypełnieniu tej misji wspieramy brokerów.

W ubezpieczeniach korporacyjnych skupiamy się na trzech głównych obszarach: ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach grupowych zdrowotnych. Chcę skupić się przede wszystkim na tych dwóch pierwszych kategoriach.

Oferowane przez nas ubezpieczenia mienia mają za zadanie chronić kompleksowo majątek firm bądź instytucji. Oprócz „klasycznych” polis w formule od ryzyk nazwanych czy all risk posiadamy w naszej ofercie również ubezpieczenia specjalistyczne – jak ubezpieczenie maszyn i urządzeń oraz instalacji fotowoltaicznych.

Przechodząc do kwestii odpowiedzialności cywilnej. Mamy na tym polu wieloletnie doświadczenia, zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń obligatoryjnych dla specyficznych grup zawodowych. Posiadamy w ofercie jako nieliczni specjalistyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji pośrednictwa pracy na statkach.

W tym roku zdecydowaliśmy się skorzystać w pełni z tych doświadczeń i przygotować produkt skierowany do szerokiego odbiorcy – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia.

Nie poprzestajemy wyłącznie na rozwijaniu naszego portfela produktów. Chcemy jak najściślej współpracować z ubezpieczonymi oraz brokerami. Dlatego rozwijamy nasze doradztwo i wsparcie w zakresie oceny technicznej ryzyka już na etapie negocjacji warunków ubezpieczenia.

Jednym z naszych priorytetów jest jak najszersza współpraca pracownika – risk inżyniera z klientami i brokerami. Wierzę, że to jest podstawa skutecznej ochrony ubezpieczeniowej. Tylko ścisła współpraca na linii ubezpieczony – broker – towarzystwo ubezpieczeń gwarantuje, że stworzony zestaw zaleceń w celu poprawy ryzyka oraz program ochrony ubezpieczeniowej nie zawiedzie w kluczowym momencie. Zwłaszcza w tak specyficznych czasach jak obecnie.

Chcę również zaznaczyć, że SALTUS Ubezpieczenia działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Troska o interesy naszych ubezpieczonych jest wpisana w nasze DNA, a członkostwo ogranicza się do krótkich formalności i symbolicznej opłaty.

Naszym atutem jest pełna transparentność w relacjach z brokerami. Decyduję na co dzień, czego nie ubezpieczyć, bowiem uważam, że jest to równie istotne, jak decydowanie o tym, co i jak ubezpieczyć. I jasno to komunikujemy.

Dążymy do osiągnięcia prostoty, która byłaby rezultatem przezwyciężenia zawiłości, nie zaś ignorowania brokera. A to wymaga ciężkiej pracy. W tym celu potrzeba autentycznego zrozumienia podstawowych problemów każdego brokera, który zwraca się do nas z zapytaniem, i jego klienta, jak również znalezienia dla niego zgrabnych rozwiązań.

Nasze poczucie misji w postaci wspierania brokerów jest najważniejsze, a także to, że pracujemy nad specyficznymi problemami, których nie próbuje rozwiązać nikt inny. I to nas motywuje.

Agata Kozieł
dyrektorka Działu Ubezpieczeń Korporacyjnych w SALTUS Ubezpieczenia