Wykrywamy i gasimy iskry

0
878

W Polsce nie istnieją krajowe normy dotyczące systemów wykrywania i gaszenia iskier. Dlatego przyjmuje się regulacje obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej, czyli np. wytyczne VdS 2106.

Certyfikowana ochrona przeciwpożarowa nie jest luksusem, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie kompleksowego bezpieczeństwa w produkcji.

VdS Schadenverhütung należy do czołowych jednostek rzeczoznawczych na świecie i od wielu lat certyfikuje firmy wykonujące instalacje przeciwpożarowe zgodnie z wytycznymi VdS.

System wykrywania i gaszenia iskier, aby uzyskać certyfikat potwierdzający, iż spełnia rygorystyczne zapisy wytycznych, musi przejść wiele długotrwałych testów, a każdy jego element jest wielokrotnie sprawdzany w różnych warunkach. Takie obostrzenia dają użytkownikowi gwarancję, że w sytuacji zagrożenia instalacja spełni swoje zadanie.

Optymalna ochrona przeciwpożarowa obejmuje wiele różnorodnych działań na każdym etapie realizacji instalacji, która może być bezpieczna jedynie wówczas, kiedy podczas montażu stosuje się konkretne wytyczne i normy. Projektowanie oraz instalowanie systemów wykrywania i gaszenia iskier jest szczegółowo opisane w wytycznych VdS, które zajmują się wszystkimi aspektami dotyczącymi instalacji. Od wymagań stawianych wykonawcy, poprzez budowę systemu, dobór odpowiednich materiałów instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, ich montaż, po pomiary zabezpieczanych obszarów produkcyjnych.

Firmy wykonawcze dostarczające systemy wykrywania i gaszenia iskier, które spełniają surowe wymagania wytycznych VdS 2132, co potwierdzone jest stosownym certyfikatem, dają gwarancję prawidłowego zaprojektowania, montażu oraz serwisu instalacji przeciwpożarowych.

Firmy posiadające Certyfikat VdS dysponują wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem technicznym oraz zapleczem specjalistycznym i projektowym, których wiedza została zweryfikowana odpowiednimi egzaminami.

Ponadto firmy te oferują:

  • szerokie doświadczenie w zakresie systemów przeciwpożarowych,
  • pomoc i konsultacje w zakresie zainstalowanych systemów pod telefonem serwisowym 24h/7,
  • pełne wyposażenie techniczne serwisantów oraz stosowny zapas części zamiennych,
  • możliwości pozwalające na szkolenie personelu klientów oraz własnego,
  • spełnianie wymagań systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO9001,
  • renomę wśród użytkowników, firm ubezpieczeniowych oraz znaczących podmiotów na międzynarodowym rynku zabezpieczeń.

Brak posiadania certyfikacji przez firmę wykonawczą może budzić pewne zastrzeżenia i obawy, czy dany system lub wykonanie danej instalacji daje nam gwarancję, iż system wykrywania i gaszenia iskier będzie działał poprawnie, a tym samym będzie spełniał swoje zadanie, jakim jest ochrona urządzeń przemysłowych przed pożarem i finansowymi stratami.

Celem pierwszej kontroli VdS nowo zainstalowanego systemu wykrywania i gaszenia iskier jest sprawdzenie i poświadczenie, że spełnione zostały określone wymogi. Oznacza to gruntowną ocenę instalacji oraz jej skuteczności w przyszłości, jak również odpowiedź na wiele pytań, między innymi takich jak: czy ilość środka gaśniczego jest dopasowana do istniejącego ryzyka lub czy zapewnione jest funkcjonalne współdziałanie poszczególnych elementów.

Ponadto pierwsza kontrola ma wymierny wpływ na ocenę dokonaną później przez ubezpieczyciela oraz dowód dla inwestora lub użytkownika, że otrzymali prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalację.