Prudential wchodzi w segment inwestycyjny

0
1243

Debiutancka oferta Prudential na rynku inwestycyjnym – PRU Inwestycja – jest pierwszym w Polsce produktem wykorzystującym mechanizm wygładzania, ograniczającym wpływ codziennych wahań na rynkach finansowych na aktualną wartość inwestycji.

Jak działa opracowany przez ekspertów ubezpieczyciela mechanizm wygładzania?

– Najłatwiej będzie porównać tę funkcję do amortyzatora w samochodzie, który chroni komfort kierowcy i pasażerów, wygładzając wszystkie zmiany na nawierzchni drogi. Nie sprawia on, że takowe znikają, natomiast neutralizuje ich wpływ, przez co podróż staje się lżejsza i przyjemniejsza – opisuje Radek Gołaszewski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Prudential Polska.

Nowością jest również to, że środki wpłacane przez klientów inwestowane są w fundusze With-Profits Sub-Fund, które od ponad 70 lat zarządzane są przez Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Sama instytucja nadzorowana jest przez brytyjskiego regulatora, Financial Conduct Authority.

PRU Inwestycja to dwa produkty dostępne w wariantach konserwatywnym i zrównoważonym. Różnią się one między innymi wysokością aktywów lokowanych w dłużne papiery skarbowe: nie mniej niż 70% w wariancie konserwatywnym oraz nie mniej niż 45% dla opcji zrównoważonej. Pozostała część aktywów lokowana jest w akcje, nieruchomości lub inne instrumenty finansowe.

– To rozwiązanie dla osób poszukujących alternatywnych form oszczędzania wobec niskooprocentowanych lokat i rachunków oszczędnościowych. PRU Inwestycja to narzędzie zarówno dla osób doświadczonych, jak i rozpoczynających przygodę z inwestowaniem, stanowiące uzupełnienie ich portfela inwestycyjnego – mówi Radek Gołaszewski.

PRU Inwestycja to ubezpieczenie z UFK. By skorzystać z rozwiązania, klient powinien dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości minimum 40 tys. Łączna wartość rachunku nie może jednak przekroczyć kwoty 5 mln zł. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 10 lat, ale oczekiwana stopa zwrotu została ustalona dla okresu 15-letniego.

(AM, źródło: Prudential)