Przed zagranicznym wyjazdem sprawdź swoje OC

0
641

Wielu Polaków, którzy zdecydują się w tym roku na wypoczynek za granicą, pojedzie na wakacje samochodem. Zwiększa to niestety ryzyko wypadków drogowych. Przed wyjazdem warto więc sprawdzić wysokość sumy, do jakiej chroni nas OC za granicą, oraz upewnić się, że mamy ważną polisę.

W 2004 r. Polska wstąpiła nie tylko do Unii Europejskiej, lecz również do Porozumienia Wielostronnego, co znacznie ułatwiło życie krajowym kierowcom.

Porozumienie Wielostronne funkcjonuje w ramach Systemu Zielonej Karty i obecnie należą do niego 34 kraje – tłumaczy Paweł Kuczyński z Ubea.pl. – W takim państwie polskiemu kierowcy wystarczy zwykłe OC komunikacyjne. Jeśli w czasie podróży dojdzie do kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, tak samo jak w przypadku stłuczki w Polsce.

Do jakiej kwoty chroni OC za granicą?

Kierowca nie zawsze ma jednak zapewnioną pełną ochronę w ramach polisy. Każde ubezpieczenie OC posiada sumę gwarancyjną, czyli maksymalną kwotę, do której ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkodę.

Co prawda suma gwarancyjna OC w Polsce jest wysoka (od 1 stycznia 2019 r. wynosi 5,21 mln euro za szkody osobowe oraz 1,05 mln euro za szkody majątkowe), ale zadośćuczynienia za szkody osobowe w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech, mogą okazać się większe od tych wypłacanych w Polsce. Czy w takiej sytuacji suma gwarancyjna OC wystarczy? Czy polski kierowca, który spowoduje wypadek w takim kraju, będzie musiał dopłacać z własnej kieszeni?

– Na szczęście dla polskich kierowców w krajach będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która obowiązuje w danym państwie. W Niemczech towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci więc odszkodowanie do kwoty będącej równowartością sumy gwarancyjnej obowiązującej u naszych zachodnich sąsiadów – uspokaja Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Należy też zauważyć, że jeśli w jakimś kraju suma gwarancyjna OC jest niższa niż w Polsce, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sum ważnych na terenie naszego państwa.

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Tak więc jeżeli wybieramy się autem do jednego z krajów należących do Porozumienia Wielostronnego, obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia nam kompleksową ochronę. Większych przygotowań wymaga za to wyjazd do jednego z państw, które należy do Systemu Zielonej Karty, ale nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Mowa o następujących krajach: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Przed przekroczeniem ich granicy należy wyrobić u swojego ubezpieczyciela Zieloną Kartę. Wiele towarzystw wydaje ją za darmo lub za symboliczną opłatą kierowcom, którzy posiadają u nich ubezpieczenie OC. Zielona Karta zapewnia wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Zielona Karta zapewnia wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. w krajach, do których wyjazd jest możliwy jedynie z ważnym certyfikatem Zielonej Karty. W tym wypadku jednak odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia.

Oznacza to, że zakład ubezpieczeń gwarantuje zwrot wypłaconego poszkodowanym odszkodowania jedynie do wysokości takiej sumy. W krajach, w których obowiązują niższe niż w Polsce limity odpowiedzialności, także wysokość wypłacanych świadczeń jest na niższym poziomie.

W przypadku gdy wysokość wypłaconych świadczeń odszkodowawczych przekracza wysokość sumy gwarancyjnej w kraju zdarzenia, różnicą może zostać obciążony bezpośrednio posiadacz/kierowca pojazdu, który spowodował wypadek. Nie można wykluczyć przypadków, w których sprawca będzie mógł opuścić kraj miejsca zdarzenia dopiero po przedstawieniu zabezpieczenia finansowego pokrycia szkód powyżej sumy gwarancyjnej – ostrzega Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przyjęcie odpowiedzialności przez polski zakład ubezpieczeń, który wystawił certyfikat Zielonej Karty, powyżej sumy gwarancyjnej może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach i na szczególnych zasadach.

Zanim wyjedziesz na wakacje, sprawdź ważność swojej polisy

Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić, czy przez cały pobyt będziemy mieli ważną polisę OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że można to zrobić na jego portalu lub w aplikacji. Wystarczy do tego tylko numer rejestracyjny samochodu. Dostęp do bazy danych UFG i sprawdzenie ważności polisy są bezpłatne i nie wymagają pozostawienia żadnych danych osobowych.

Jak informuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w 2019 roku – po raz pierwszy od wielu lat – spadła liczba kolizji na zagranicznych drogach spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami. Ponownie jednak wzrosła liczba szkód spowodowanych przez zmotoryzowanych bez OC.

(KS, źródło: Ubea, PBUK)