Przedsiębiorcy zobowiązani są do przerejestrowania pojazdu w terminie 90 dni

0
1267

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej w lipcu 2023 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiana dotyczy obowiązku przerejestrowania pojazdów.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin przerejestrowania został określony na 90 dni od dnia, w którym:

 • dokonano nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dopuszczono do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem UE,
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego UE,
 • nabyto pojazd pojazd w drodze spadku, liczony od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Przedsiębiorcy będą zwolnieni z tego obowiązku, jeśli dokonają zbycia pojazdu przed upływem tego okresu. Dla osób prywatnych termin złożenia wniosku wynosi 30 dni.

Kary za niedopełnienie obowiązku coraz wyższe

Jeśli obowiązek rejestracji pojazdu i złożenia zawiadomienia o nabyciu nie zostanie spełniony, zastosowanie mają kary administracyjne. Kary są określone również w ramach znowelizowanej Ustawy i wynoszą:

 • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,
 • 1000 zł, jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni,
 • 1000 zł dla podmiotu zajmującego się obrotem (kupnem – sprzedażą) pojazdami, który w terminie 90 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu,
 • 2000 zł dla podmiotu handlującego pojazdami, który w terminie 180 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu.

Należy pamiętać, że współwłaściciele pojazdu będą ponosić karę pieniężną solidarnie.

Warto podkreślić, że obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu pozostaje bez zmian. Nadal na złożenie wniosku jest 30 dni. Ulega zmianie wysokość kary, która wynosi obecnie 250 zł bez względu na liczbę przekroczonych dni. Wcześniej wysokość kary była uznaniowa i wynosiła pomiędzy 200 zł a 1000 zł.

mObywatel pomocny przy rejestracji pojazdów

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji już w 2025 r. będziemy mieli możliwość zarejestrowania pojazdu z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno przedsiębiorcy, jak również osoby fizyczne będą miały możliwość szybkiej i sprawnej rejestracji auta, a więc spełnienie wymagań nowych przepisów będzie prostsze. Tym samym i uniknięcie kary za brak rejestracji będzie łatwiejsze.

Aplikacja pozwala również na sprawdzenie punktów karnych, mandatów czy historii pojazdu.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

W tym miejscu warto również podkreślić, że od 31 stycznia 2022 r.na podstawie art. 78a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym istnieje możliwość czasowego wyrejestrowania z ruchu pojazdu osobowego poważnie uszkodzonego, którego naprawa jest pracochłonna. Okres ten wynosi od 3 do 12 miesięcy. Kolejne tymczasowe wycofanie pojazdu z ruchu jest możliwe dopiero po upływie trzech lat.

Oprócz pojazdów osobowych tymczasowo można również wyłączyć z ruchu:

 • samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t,
 • autobusy,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne.

Ważne jest, aby pamiętać, że w okresie czasowego wyrejestrowania pojazd powinien nadal posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oczywiście koszt ubezpieczenia, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, jest niższy.

dr Piotr Okrasa
dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Komunikacyjnych
RENOMIA Polska