Przekroczyliśmy pierwszy miliard aktywów w PPK

0
789

Rozmowa z Robertem Zapotocznym, prezesem PFR Portal PPK

Aleksandra E. Wysocka: – Świat się zatrzymał, ale widzę, że PFR Portal PPK niezmiennie działa bardzo aktywnie. Pandemia spadła na nas w trakcie II tury wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Jak wygląda obecny stan prawny? Co powinni wiedzieć pracodawcy i obsługujący ich pośrednicy ubezpieczeniowi?

Robert Zapotoczny: – Jedyne, co uległo zmianie, to termin wdrożenia II fazy, który został zrównany z III fazą. W praktyce oznacza to, że zakłady pracy zatrudniające co najmniej 50 osób będą przystępować do PPK w tym samym czasie co firmy zatrudniające 20 i więcej osób, czyli w październiku i listopadzie 2020 r. Nie ma teraz przeszkód, żeby przygotowywać się do wdrożenia, oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna.

Na razie z nadzieją patrzymy w przyszłość i głęboko wierzymy, że z tygodnia na tydzień będzie się ona stabilizować. Obserwujemy, że liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych cały czas przyrasta. Zwiększa się także liczba zgromadzonych środków, które przekroczyły już 1 mld zł. Biorąc pod uwagę, że wpłaty są przekazywane niecałe pół roku, jest to bardzo dobry wynik. Świat spowalnia, ale oszczędności są gromadzone i rosną.

Po przeszkoleniu wielu tysięcy pracowników w terenie, weszliście w przyśpieszonym trybie w szkolenia zdalne. Przeprowadzaliście nie tylko szkolenia dotyczące PPK, ale również tarczy antykryzysowej. Jakie są Wasze doświadczenia w tym obszarze?

– Polski Fundusz Rozwoju bierze aktywny udział w przekazywaniu pracodawcom bezpośredniej pomocy finansowej, która służy zachowaniu ich płynności finansowej i stanu zatrudnienia. Warto dodać, że aż 17 banków uczestniczy w procesie zbierania wniosków o dofinansowanie i dystrybucji środków. Chociaż głównym przedmiotem naszego zainteresowania, jako spółki PFR Portal PPK, są pracownicze plany kapitałowe, to aktywnie włączyliśmy się we wsparcie całego procesu pomocy przedsiębiorcom.

Dotychczas zrealizowaliśmy 69 webinariów. Spośród nich 34 stanowiły szkolenia otwarte: 16 dotyczących tarczy antykryzysowej i 18 na temat tarczy finansowej. Pozostałe 35 szkoleń online przeprowadzone zostało we współpracy z partnerami (sześć na temat tarczy antykryzysowej i 29 na temat tarczy finansowej). Łącznie uczestniczyło w nich blisko 20 tys. osób. Są to liczby imponujące – przypomnę tylko, że szkolenia na temat tarczy antykryzysowej prowadzimy od połowy kwietnia, a na temat tarczy finansowej – od trzech tygodni.

Podczas szkoleń poruszamy także bardzo praktyczne zagadnienia, na przykład dotyczące wypełniania wniosków, co pracodawcom bardzo pomaga i uzupełnia wiedzę teoretyczną, którą przekazujemy. Z tarczy finansowej skorzystało już ponad 137 tys. firm, zatrudniających ponad 1,4 mln pracowników, otrzymując środki o wartości przekraczającej 28 mld zł. Wierzę, że to bardzo istotne wzmocnienie dla przedsiębiorstw, które pozwoli naszej gospodarce przejść przez trudne chwile pewniej i bezpieczniej.

Planujecie już powrót do szkoleń o tematyce PPK?

– Cały czas realizujemy szkolenia dotyczące PPK, ale w formie online. Mamy nadzieję, że w czerwcu będziemy mogli stopniowo wracać do szkoleń stacjonarnych. Nie wszyscy pracownicy mają taki sam dostęp do zdalnych narzędzi. Dla wielu branż szkolenie stacjonarne jest o wiele bardziej dostępne i skuteczne.

Nie spotkamy się na Kongresie Brokerów, który został przełożony na przyszły rok. Nie jest to przeszkodą dla bieżącej współpracy z brokerami?

– Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich pośredników, którzy chcieliby profesjonalnie i merytorycznie wspomóc swoich klientów we wdrożeniu pracowniczych planów kapitałowych. Dysponujemy materiałami edukacyjnymi oraz możliwościami wspólnego organizowania szkoleń i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę o PPK.

Pola do współpracy są różnorodne, a wielu brokerów już z nich z powodzeniem korzysta. Pracodawcy mają zaufanie do obsługujących ich pośredników. Oczekują od nich porady i wsparcia. Klienci w trudnych sytuacjach przekonują się, jaką wartość ma polisa i pośrednik, który ją dostarcza. Dlatego widzę tutaj bardzo istotną rolę brokerów i multiagentów, których niezmiennie zapraszam do współpracy.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka