Przepis na sukces – zaangażowanie wsparte technologią

0
777

Rozmowa z Tomaszem Molskim, dyrektorem Departamentu Obsługi Agencyjnej LINK4

Aleksandra E. Wysocka: – Jak LINK4 postrzega zmieniający się rynek ubezpieczeń? Jak układa sobie na nim współpracę z agentami?

Tomasz Molski: – Ostatnie lata pokazują, że rynek ubezpieczeń jest bardzo dynamiczny i wymaga stosowania elastycznych i uniwersalnych rozwiązań. Jeśli chodzi o współpracę z agentami, to musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszy z nich to przepisy prawa. Z mojej perspektywy, czyli osoby odpowiedzialnej za proces rejestracji i obsługi agentów, zmiany te są bardzo istotne. Po drugie, regulacje coraz częściej nakazują nam, ubezpieczycielom, sprawować uważny nadzór nad OFWCA. Trzecim czynnikiem jest konsolidacja rynku, która wymusza na nas pewne zmiany, m.in. optymalizację procesów.

W tej chwili już około 10% przypisu z kanału multiagencyjnego w LINK4 jest generowane przez agentów współpracujących z nami na mocy umowy bezpośredniej. Wciąż widzimy bardzo duże zainteresowanie tą formą współpracy i szacuję, że niedługo zwiększymy ten udział do ok. 20%. Wymagało to od nas sporo zmian, pewnego przeorganizowania i skutecznego działania, jeśli chodzi o dostosowanie procesów operacyjnych.

Jak LINK4 przygotował się na obsługę i wsparcie rosnącej sieci agentów współpracujących bezpośrednio?

– Większe zainteresowanie agentów bezpośrednią współpracą z nami spowodowało konieczność zapewnienia skalowalności procesów związanych m.in. z ich rejestracją w KNF. Nieocenionym wsparciem okazała się tutaj pomoc zespołu robotyzacji, dzięki któremu zoptymalizowaliśmy czas obsługi procesów onboardingowych. Ok. 70% prac związanych z egzaminowaniem i obsługą Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych odbywa się automatycznie.

Zautomatyzowaliśmy procesy związane z generowaniem wniosków zgłaszanych do KNF, zasilaniem bazy danymi OFWCA zarejestrowanymi w KNF, bazą GUS czy archiwizację dokumentów. To sprawiło, że możemy sprawnie i szybko rejestrować rosnącą liczbę OFWCA – bez błędów, opóźnień i zastojów.

Ilu nowych sprzedawców rejestrujecie średnio miesięcznie?

– Między 700 a 1000 osób. Przy czym, jeśli chodzi o osoby zgłaszane przez multiagencje, ten proces nie jest tak absorbujący dla naszych pracowników jak w przypadku rejestracji agentów, którzy chcą nawiązać z nami współpracę bezpośrednią.

Ile czasu zwykle mija od momentu wyrażenia chęci podpisania z Wami umowy do momentu zakończenia rejestracji i przekazania wszystkich dostępów?

– Po otrzymaniu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji w KNF, oczywiście dochowując ustawowych terminów – czyli max. 7 dni na zgłoszenie wpisu OFWCA i 14 dni na zgłoszenie agenta, składane są wnioski z prośbą o wpis do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych.

Nie mamy wpływu na to, jak długo trwa sama rejestracja w KNF, natomiast dzięki zastosowanej przez nas automatyzacji jeszcze tego samego dnia tworzymy konta sprzedażowe i nadajemy dostępy do portalu sprzedażowo-obsługowego, czyli naszej Strefy Agenta.

Na jakie wsparcie może liczyć współpracujący z Wami agent?

– Zależy nam na tym, aby zapewnić mu kompleksowe wsparcie, dlatego przygotowaliśmy wiele usprawnień mających na celu chociażby przypominanie o kluczowych obowiązkach. Mam na myśli terminowe rozliczanie się z zainkasowanej gotówki czy dokumentacji ubezpieczeniowej (m.in. zdjęcia z inspekcji oraz podpisane dokumenty polisowe), jak również terminowe dostarczenie polisy OC Agenta czy zaświadczeń potwierdzających wykonanie szkoleń zawodowych.

Usprawnienia dotyczą również obszarów związanych z procesem nadawania dostępów do aplikacji sprzedażowych. Administrowanie dostępami w 80% jest wykonywane za pomocą robotów. Podsumowując, roboty pomagają nam w tej chwili od pierwszego kroku, czyli zasilenia bazy danymi potencjalnych kandydatów na OFWCA i zgłaszania sprzedawcy do KNF, przez aktualizowanie naszych rejestrów wewnętrznych, po proces nadawania dostępów, udostępniania narzędzi, na których agent pracuje.

Dodatkowo stawiamy na połączenia z zewnętrznymi bazami danych, co zapewnia nam wysoką jakość danych w naszych rejestrach, gdyż jesteśmy w stanie w prosty sposób zweryfikować wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorcy.

Nad jakimi projektami obecnie pracujecie?

– System wdrożony do rejestracji nowych sprzedawców działa bardzo efektywnie i pozwala nam na skuteczne skalowanie działalności. Teraz koncentrujemy się na modernizacji systemów sprzedażowych – to jest coś, co obecnie absorbuje ludzi z mojego zespołu. Wspieramy m.in. opracowanie kalkulatora dla agentów, który pozwoli wyliczyć ofertę, korzystając z połączenia z bazą CEPIK.

W poprzednim roku podjęliśmy też decyzję o rozpoczęciu prac nad nową Strefą Agenta. Skonsultowaliśmy się z agentami, dzięki czemu udało nam się zweryfikować ich potrzeby w kwestii funkcjonalności systemowych. Przeanalizowaliśmy również wpisy agentów na naszej grupie na Facebooku, w których sugerowali oni potrzebne zmiany. To jest dla nas wielka skarbnica wiedzy. Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na takie wsparcie i tyle opinii, jeżeli chodzi o system, który budujemy. Chciałbym raz jeszcze podziękować agentom, którzy zaangażowali się w prace przy tworzeniu wymagań do nowej Strefy Agenta. Mam nadzieję, że nowe narzędzie będzie spełniało Wasze oczekiwania.

Wszystkie nasze aktywności skierowane są zarówno do tych agentów, którzy współpracują z nami poprzez multiagencje od wielu lat, jak również takich, którzy tę współpracę dopiero rozpoczynają. Wszyscy są dla nas równie ważni i dbamy, aby wdrażane działania i zmiany uwzględniały potrzeby całej sieci agencyjnej.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka