Przywódcy religijni przeciwni polityce ubezpieczyciela

0
264

20 września br. odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Protesty przeciwko bierności polityków w walce ze zmianami klimatu trwały w 37 krajach Europy, a także w USA i Indiach. Młodzież demonstrowała w kilkudziesięciu miastach Polski.

Młodzi żądali m.in. prowadzenia polityki klimatycznej na podstawie aktualnego stanowiska nauki wyrażonego w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Chcą też zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, wzięcia przez media odpowiedzialności za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym, podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Od Sejmu RP młodzi oczekują ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2040 r. oraz kontrola realizacji tej strategii. Od rządu, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego.

Być może coś przegapiłem, ale nie widziałem wśród protestujących polityków, przedstawicieli rządu, parlamentu, ubezpieczycieli i na przykład hierarchów kościelnych, którzy na ustach mają dobro człowieka.

Jako przykład działań w kwestiach klimatycznych niech posłuży stanowisko 65 przywódców religijnych, organizacji religijnych i kongregacji w USA, którzy wystosowali 26 sierpnia br. list wzywający Guide One Insurance, głównego ubezpieczyciela dla społeczności wyznaniowych (75% portfela), do zaprzestania ubezpieczania firm wydobywczych, których produkty są odpowiedzialne za zmiany klimatu.

W liście wskazują, że gdy inni ubezpieczyciele opuścili sektor węglowy ze względu na ryzyko związane z klimatem, Guide One zainicjował nowy program „Energia i górnictwo” mający na celu wypełnienie rosnącej luki w ubezpieczeniach sektora. Obecnie oferuje ubezpieczenie sektora węglowego, pomimo zobowiązania z 2017 r. do wycofania się z węgla energetycznego do końca 2019 r.

To pierwszy taki przykład, gdy wspólnoty religijne wezwały firmę ubezpieczeniową do wyeliminowania ubezpieczeń dla sektora odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne.

Sygnatariuszami listu są Iowa Interfaith Power & Light, Iowa Methodist Federation for Social Action, GreenFaith, Hindu American Foundation i Islamic Society of North America. W liście podkreślają, że zmiany klimatyczne spowodowane przez paliwa kopalne są grzechem przeciwko Bogu, i wzywają Guide One, aby działał zgodnie z wartościami moralnymi i zakończył udzielanie ochrony dla przemysłu odpowiedzialnego za destrukcyjne skutki kryzysu klimatycznego.

Przywódcy organizacji religijnych wzywają Guide One do natychmiastowego zakończenia wsparcia dla nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi i szybkiego wycofania wsparcia dla istniejących firm, które nie są dostosowane do ścieżki 1,5 st. C. Według raportu rocznego Guide One za 2019 r. ubezpieczenia specjalistyczne, które obejmują ubezpieczenia dla sektora paliw kopalnych, stanowiły 5% składek firmy, ale były traktowane priorytetowo.

List przywódców religijnych jest następstwem niedawnego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), który jasno pokazuje, że należy natychmiast zaniechać inwestycji opartych na paliwach kopalnych, i że nie można zbudować nowych elektrowni węglowych, jeśli świat ma osiągnąć limit wzrostu temperatury o 1,5 st. zawarty w porozumieniu paryskim. Pojawia się również wkrótce po tym, jak ONZ opublikowała swój niedawny raport na temat stanu globalnego klimatu i ostrzeżenie, że jest to „czerwony kod dla ludzkości”.

Sygnatariusze podkreślają, że węgiel jest najbardziej wysokoemisyjnym ze wszystkich paliw kopalnych. Przywódcy religijni wyrazili również zaniepokojenie, że zanieczyszczenie węglem jest odpowiedzialne za 10 tys. przedwczesnych zgonów każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych.

Należy tutaj dodać, że od blisko dekady organizacje religijne wywierają presję na inwestorów, aby pozbyli się aktywów w sektorze paliw kopalnych. Ponad jedna trzecia wszystkich zobowiązań dotyczących zbycia aktywów w paliwach kopalnych na całym świecie została podjęta przez inwestorów religijnych, a protestanckie, katolickie, żydowskie i muzułmańskie organizacje w USA, Kanadzie, Europie, Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej podjęły kroki w celu ich zbycia. Światowa Rada Kościołów, Islamskie Towarzystwo Ameryki Północnej, Kościół Szwecji, Union Theological Seminary, Kościół Episkopalny (USA) i dziesiątki instytucji katolickich już pozbyły się aktywów związanych z paliwami kopalnymi. Watykan wezwał również katolickich inwestorów do zbycia swoich zasobów paliw kopalnych.

W Polsce o sprawie jakoś cicho. Tymczasem Kościół katolicki, jak również inne Kościoły mają niebagatelny wpływ na walkę z globalnym ociepleniem z uwagi na swoje wpływy i zasięg, a także na moralny wymiar problemu.

Na podstawie materiałów insureourfuture.us

Sławomir Dąblewski

dablewski@gmail.com