Oszczędzający w PPK zyskali podwójnie

0
448

W 21 miesięcy fundusze w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wypracowały od 11,1% do 30,5% średniego zysku. Przeciętny uczestnik PPK zarobił w tym czasie ok. 102%, gromadząc na koncie średnio 5,6 tys. zł – wynika z szacunków Analiz Online.

W swojej analizie AO zastosowały następujące założenia:

  1. podstawą naliczania wpłat jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym okresie (dla danych wrześniowych przyjęto dane z sierpnia 2021),
  2. pracodawca reguluje wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, zaś ten odprowadza 2% powyższego,
  3. składki wpływały na konto wybranego funduszu od stycznia 2020 r. do września 2021 r. pod koniec każdego miesiąca,
  4. w kwietniu 2020 r. wpłynęło 250 zł wpłaty powitalnej z Funduszu Pracy, a w marcu 2021 – 240 zł wpłaty rocznej.

Średni zysk funduszy PPK od grudnia 2019 r. do końca września 2021 r. wyniósł od 11,1% (fundusze z datą w 2025 roku) do 30,5% (fundusze z datą w 2060 roku). Stopy zwrotu uzyskane przez samych uczestników były kilkukrotnie wyższe i wyniosły średnio 102%. To efekt dopłat pracodawcy oraz Funduszu Pracy.

Z obliczeń analityków wynika, że w analizowanym okresie uczestnik PPK zarabiający średnią krajową przeznaczył na PPK 2756 zł. Na koniec września na jego koncie znalazło się ok. 5,58 tys. zł w zależności od grupy funduszy. To o prawie 2,8 tys. zł więcej niż wartość wpłat własnych pracownika (ok. 49% wartości rachunku), co oznacza średnio od 83% do 110% zysku w zależności od grupy. Uśredniony zarobek uplasował się zatem na poziomie 102%.

AO podkreślają, że w okresie grudzień 2019 r. – wrzesień 2021 r. na rachunek każdego członka PPK zarabiającego średnią krajową wpłynęło 2444 zł składek pracownika, 1833 zł składek pracodawcy oraz wpłaty powitalna i roczna (490 zł). Łączna wartość wpłat wyniosła 4767 zł. Dodatkowy zysk – od 275 do 1020 zł w zależności od grupy funduszy – wypracowały firmy inwestycyjne. W efekcie osoby, które zaczęły oszczędzać w PPK w grudniu 2019 roku, do końca września na hipotetycznym koncie uzbierały średnio od 5042 zł (w FZD 2025) do 5788 zł (w FZD 2050).

(AM, źródło: Analizy Online)