PZU: Bezpieczna flota

0
1029

Floty pojazdów są dla wielu przedsiębiorców ważnym narzędziem pracy, niejednokrotnie świadczącym o przewadze konkurencyjnej danej firmy. To także ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie kierowców flotowych i osób trzecich.

Ryzyko zajścia zdarzenia szkodowego zależy od wielu czynników. Branża, specyfika działalności, stan techniczny pojazdów, wreszcie umiejętności kierowców. Niezależnie od przyczyny warto i trzeba podejmować działania, które to ryzyko mogą zminimalizować czy wręcz wyeliminować.

Pojazdy we flocie pokonują dużo więcej kilometrów niż auta prywatne. Co więcej, jest ich na naszych drogach znacznie więcej. To powoduje, że ryzyko wystąpienia wypadku, kolizji czy stłuczki z udziałem auta flotowego jest o wiele wyższe niż w przypadku auta prywatnego. Zdarzenia te poza zagrożeniem społecznym – dla życia i zdrowia kierowców oraz innych uczestników ruchu, jak również stratą wizerunkową dla przedsiębiorców – pociągają za sobą także straty finansowe. Naprawy, przestoje czy wręcz wykluczenie pojazdu z ruchu wpływają bezpośrednio na ograniczenie prowadzonej przez firmy działalności zarobkowej.

Koszty po wypadku drogowym czy kolizji to jednak nie tylko koszt naprawy samochodu i utrzymania pracownika, który przebywa na zwolnieniu i nie przynosi dochodu dla firmy. Wyższa szkodowość to także wzrost składek ubezpieczeniowych będących istotną częścią kosztów TCO (całkowitych kosztów posiadania floty). Optymalne zarządzanie flotą samochodową odgrywa więc bardzo dużą rolę, gdyż ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa i obszar zarządzania ryzykiem finansowym firmy.

Obserwujemy dużą presję w obszarze zarządzania flotami pojazdów, ukierunkowaną na obniżanie liczby i wartości szkód komunikacyjnych. To dobrze, bo bezpieczna flota to recepta na korzystną składkę za ubezpieczenie komunikacyjne.

Tomasz Zapart

Bezpieczna flota – co to w ogóle oznacza?

Bezpieczeństwo pracowników oraz użytkowanych przez nich aut służbowych jest zależne od wielu czynników. Kluczowe znaczenie ma oczywiście stan techniczny pojazdów, poziom zaawansowania technicznego posiadanej floty oraz oczywiście doświadczenie, umiejętności i predyspozycje zatrudnionych kierowców.

Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa floty są przede wszystkim kompleksowe działania profilaktyczne podejmowane przez firmę, efektywna polityka flotowa oraz bieżące zarządzanie ryzykiem floty.

Jedynym sposobem na obniżenie poziomu szkodowości jest zmniejszenie liczby kolizji, w których biorą udział firmowe samochody, oraz zmniejszenie ewentualnych skutków tych zdarzeń. Dysponujemy rozwiązaniami i narzędziami, które skutecznie ograniczają ryzyko kolizji.

Technologia


Większe bezpieczeństwo floty zapewnią systemy bezpieczeństwa, takie jak antypoślizgowe, aktywnego hamowania czy utrzymania pasa ruchu. Wsparciem będą też prostsze rozwiązania techniczne ułatwiające korzystanie z aut firmowych, jak choćby czujniki cofania, kamery cofania, czujniki martwego pola czy dodatkowe lusterka martwego pola.

Zarządzanie flotą wspierać mogą systemy telematyczne umożliwiające raportowanie i bieżącą kontrolę pracy kierowców. Sam fakt wprowadzenia rozwiązań telematycznych w samochodach firmowych wpływa na wymierną poprawę bezpieczeństwa floty. Kierowcy jeżdżą bezpieczniej i płynniej, co wpływa na obniżenie ryzyka potencjalnych zdarzeń drogowych.

Dzięki telemetrii możemy uzyskać informacje, czy kierowcy samochodów służbowych jeżdżą zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Systemy umożliwiają raportowanie negatywnych zachowań kierowców, takich jak przekroczenia prędkości czy niebezpieczny styl jazdy.

Poprawa bezpieczeństwa uzyskana dzięki wsparciu systemami telematycznymi przekłada się na oszczędności w obszarze utrzymania floty. Niższe koszty zużycia paliwa, niższe koszty eksploatacyjne, amortyzacyjne, brak kosztów za mandaty drogowe, niższe koszty napraw blacharsko-lakierniczych czy wreszcie niższe koszty ubezpieczenia – to cel i efekt bezpiecznej floty.

PZU od lat wspiera klientów w działaniach wpływających na bezpieczeństwo floty. W bieżącym roku oddaliśmy w ręce klientów najnowsze rozwiązanie wspierające w zarządzaniu flotą.

PZU iFlota to nowoczesne i intuicyjne rozwiązanie pomagające fleet managerom. System oparty jest na trzech modułach, tj. zarządzania flotą, zarządzania ubezpieczeniem i zarządzania bezpieczeństwem. Opiekunowie flot znajdą w aplikacji m.in. ewidencję pojazdów i kierowców, informację o zużyciu paliwa oraz kosztach napraw i serwisu pojazdów. Otrzymają również raporty eksperckie i dane statystyczne dotyczące swojej floty.

Personalizowane widżety przypomną, że trzeba np. sprawdzić ważność badań technicznych aut czy aktualność uprawnień kierowców. Aplikacja jest także bazą wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania flotą. Dzięki PZU iFlota fleet managerowie mają również dostęp do swoich polis, mogą przeglądać historię szkód, a także szybko i wygodnie je zgłosić.

Więcej o PZU iFlota na www.pzu.pl/pzuiflota

W ramach programu prewencyjnego PZU Audax wyposażamy klientów w nowoczesne technologiczne rozwiązania ograniczające ryzyko zajścia zdarzenia drogowego i opracowujemy działania, które pozwolą na redukuję określonego ryzyka lub obniżenie wartości szkód. Wykorzystujemy m.in. rejestratory trasy i zdarzeń drogowych, urządzenia monitorujące zasypianie kierowców, ultradźwięki odstraszające zwierzęta, czujniki parkowania i kamery cofania oraz rozwiązania telematyczne.

Profilaktyka

Popularne hasło „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” sprawdza się doskonale także w obszarze zarządzania flotą. Gruntownie przemyślana profilaktyka zmniejszania szkodowości na pojazdach firmowych, oparta na czterech podstawowych filarach, tj.:

  • koncentracji firmy na szeroko rozumianym bezpieczeństwie
  • prowadzeniu przemyślanej polityki flotowej
  • bieżącej analizie szkodowości floty
  • szkoleniach z bezpieczeństwa i ryzyk związanych z użytkowaniem pojazdu we flocie

przynieść może nadzwyczaj dobre efekty.

Firmy posiadające floty pojazdów powinny koncentrować się w głównej mierze na ogólnie pojętym bezpieczeństwie jako na kluczowym celu. Zarządzający flotą powinni nie tylko egzekwować przepisy oraz regulacje wewnętrzne, ale również nie dawać swoim pracownikom przyzwolenia na odstępowanie od przyjętych zasad. W tym przypadku na znaczeniu szczególnie zyskuje wizerunek firmy, bo wypadki pojazdami służbowymi to obok szkód materialnych właśnie szkody wizerunkowe.

Polityka samochodowa, zwana także flotową lub z języka angielskiego – Car Policy, to zbiór regulacji, procedur oraz wskazówek, rad i obowiązków dla pracownika użytkującego samochód firmowy. Dokument taki powinien być określony i przyjęty przez zarząd, właściciela firmy lub osoby do tego powołane. Reguluje on sposoby pozyskiwania, finansowania, przydzielania, użytkowania samochodu firmowego w przedsiębiorstwie i postępowania z takim autem.

Niezwykle istotna jest analiza sytuacji we flocie i jej szkodowości. Na przestrzeni latZespół Inżynierów PZU przeprowadził audyty u setek klientów, dzięki czemu wiemy, że aktywna praca nad ryzykiem i poprawą bezpieczeństwa we flocie przynosi wymierne korzyści.

Mając duży pakiet danych liczbowych i znając przyczyny szkód, możemy w znaczący sposób wpłynąć na ograniczenie szkodowości. W efekcie można obniżyć frekwencję szkód we flocie lekkiej nawet o 10%, a wartość niemal o 20%. We flotach ciężkich te liczby są jeszcze wyższe – frekwencję możemy obniżyć o 15%, a wartość szkód o 35%.

Świadomy i zaangażowany w poprawę bezpieczeństwa klient, który szkoli swoich kierowców i korzysta z nowoczesnych narzędzi, może liczyć na zmniejszenie szkodowości nawet o 40% rocznie. Oczywiście wszystko zależy także, od jakiego poziomu zaczynamy pracę nad poprawą bezpieczeństwa.

Ostatnim i najważniejszym elementem prewencji i profilaktyki w ramach umacniania bezpieczeństwa floty są szkolenia z bezpiecznej jazdy. Powinny obejmować one w głównej mierze szkolenia teoretyczne oraz problematykę radzenia sobie w sytuacjach stresujących czy doskonalenie umiejętności praktycznych w czasie jazdy i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, w jakich na co dzień poruszają się pracownicy. PZU w ramach programu prewencyjnego PZU Bezpieczna Flota oferuje klientom profesjonalne szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, zajęcia z jazdy defensywnej z elementami ekojazdy, szkolenia na symulatorach jazdy, szkolenia teoretyczne z psychologiem transportu, szkolenia z prawa w ruchu drogowym czy szkolenia z pomocy medycznej.

Pełna oferta programu dostępna jest na www.pzu.pl/bezpiecznaflota

Diagnoza ryzyk i ich ograniczanie – współpraca z inżynierami PZU

Inżynierowie PZU często spotykają się ze szkodami spowodowanymi zderzeniem pojazdu flotowego ze zwierzęciem. Określenie faktycznej przyczyny takiej sytuacji nie stanowi problemu. Wysokie prawdopodobieństwo zdarzeń tego typu w przeważającej mierze wynika z obszaru działalności klienta i poruszania się floty w terenie niezurbanizowanym.

Rozwiązaniem wpływającym na zmniejszenie tego ryzyka, oprócz zwiększenia uwagi kierowców na niebezpieczeństwo ze strony zwierzyny, może być zastosowanie ultradźwiękowych urządzeń odstraszających dzikie zwierzęta. Doświadczenia PZU wskazują, że zamontowanie takich urządzeń ogranicza liczbę zderzeń ze zwierzętami o ok. 60%. Skuteczność ta została określona na postawie danych dostarczonych przez naszych klientów.

Kolejnymi częstymi szkodami we flotach są zderzenia pojazdów z przedmiotami innymi niż auta. W takich przypadkach określenie przyczyny zdarzenia jest często procesem trudniejszym i bardziej czasochłonnym. Niekiedy trzeba przeprowadzić wieloetapowy proces identyfikacji ryzyka, chociaż czasem wystarczy jedynie audyt miejsca zdarzenia lub analiza uszkodzeń pojazdu.

W przypadku powtarzalności miejsca zdarzenia jego oględziny pozwalają na określenie, czy przyczyna szkody leży po stronie kierującego pojazdem, czy wynika również z okolicznej infrastruktury drogowej lub budowlanej. Niejednokrotnie w przypadkach, w których infrastruktura należy do klienta lub jest przez niego użytkowana – np. parking / baza firmowa itp., jej przebudowa i dostosowanie do posiadanej floty jest kosztem nieporównywalnie niższym niż straty ponoszone na skutek np. jej jakości. Przebudowa może wręcz prowadzić do całkowitego wyeliminowania ryzyka.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach powtarzającego się zakresu uszkodzeń pojazdu. Ich szczegółowa analiza pozwala wówczas określić, czy nie wynikają bezpośrednio z konstrukcji pojazdu i zadań, do których jest on wykorzystywany we flocie.

W takich wypadkach nasi inżynierowie często rekomendują weryfikację typu pojazdu do rodzaju zadań przypisanych we flocie. Czasem radzimy drobne modyfikacje konstrukcyjne pojazdów, np. montaż dodatkowych osłon, zabezpieczeń lub wsparcia technologicznego kierowcy w postaci dodatkowych czujników, kamer czy też oświetlenia.

Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmowej flocie pojazdów nie jest fikcją. Bezpieczna flota to realny, osiągalny cel. Zmniejszenie wartości i częstotliwości szkód prowadzi do ograniczania ryzyka szkodowego, a docelowo do optymalnej, atrakcyjnej wartości składki ubezpieczeniowej. Rozwiązania technologiczne wspierające fleet managerów w zarządzaniu ryzykiem flotowym pomagają w zmniejszeniu szkodowości aut firmowych. Wiele z nich oferuje PZU.

Programy prewencyjne PZU Bezpieczna Flota, Audax czy nowoczesny system PZU iFlota wspierają w zarządzaniu ryzykiem i pomagają zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Świadome decyzje, wspierane przez nasz ubezpieczeniowy know-how, przynoszą naszym klientom wymierne korzyści.

Tomasz Zapart
kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Flot PZU SA


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W iTUNES | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY