PZU chce udzielić absolutorium władzom z 2015 roku

0
959

Na 18 czerwca zaplanowane jest zwyczajne walne zgromadzenie PZU. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej z działalności za 2023 r., ale także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej PZU z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. – pisze „Puls Biznesu”.

Nowy zarząd PZU, którego pracami kieruje Artur Olech, przeprowadził generalne zmiany kadrowe we wszystkich spółkach z grupy i intensywnie pracuje nad nową strategią grupy. Teraz ponadto wrócił do sprawy sprzed kilku lat. Zaplanowane na 18 czerwca zwyczajne walne zgromadzenie będzie głosować nad udzieleniem absolutorium PZU członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej PZU, którzy sprawowali te funkcje w 2015 r. Na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 30 czerwca 2016 r., znalazły się punkty dotyczące udzielenia im absolutorium, ale zabrakło kworum, aby nad nimi głosować – co było decyzją polityczną. W ten sposób osoby zarządzające wówczas ubezpieczycielem nie zostały skwitowane przez walne zgromadzenie za swoją pracę. Prezesem PZU był wówczas Andrzej Klesyk, a przewodniczącym rady nadzorczej Zbigniew Ćwiąkalski. Brak absolutorium dotknął w sumie kilkunastu menedżerów.

Rekomendację o udzieleniu absolutorium tym menedżerom PZU traktujemy jako element odbudowy standardów rynkowych. Wynika ona także z chęci przywrócenia dobrego imienia wszystkim osobom, które brak skwitowania dotknął – wyjaśnia Paweł Wróbel, dyrektor zarządzający pionu marketingu, komunikacji i zaangażowań społecznych grupy PZU.

Decyzja w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium nie została podjęta, ponieważ nie zebrało się kworum. Nie mieliśmy więc możliwości, aby ją zaskarżyć. Teraz jest to relatywnie proste. Będzie to przyjęcie uchwały, nad którą wówczas nie było głosowania – mówi Witold Jaworski, były członek zarządu PZU i bliski współpracownik Andrzeja Klesyka.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 30 maja 2024 r. Agnieszka Morawiecka, Nowe władze PZU chcą naprawić błędy polityków”

(KS, źródło: „Puls Biznesu”)