PZU doceniony za ESG, KUKE wspiera odpowiedzialny biznes

0
122

Grupa PZU zdobyła tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w tegorocznym badaniu CCA. Tym samym ubezpieczyciel znalazł się w ścisłej czołówce najbardziej świadomych klimatycznie spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z kolei KUKE została jednym z ośmiu przedstawicieli sektora finansowego wśród partnerów FOB i trzecim ubezpieczycielem.

– Cieszymy się, że dokonania PZU w obszarze ESG są dostrzegane i pozytywnie oceniane. Stawiamy przed sobą ambitne cele i będziemy konsekwentnie je realizować. Już dziś staramy się kupować jak najwięcej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, wprowadzamy nowe produkty chroniące klientów korzystających z OZE i inwestujemy w farmy wiatrowe. Wszystkim naszym działaniom przyświeca jeden cel: wsparcie polskiej gospodarki w zielonej transformacji – powiedziała Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek zostało przeprowadzone w oparciu o raporty spółek za 2020 rok. Ich treść oceniły Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas we współpracy z firmami doradczymi Go Responsible i MATERIALITY. Badanie objęło 153 spółki, a wyróżnionych zostało 7 z nich.

Raporty spółek zostały ocenione pod kątem 10 kryteriów, takich jak istnienie polityki czy strategii lub ujęcie w strategii biznesowej wpływu działalności spółki na klimat, ryzyka i szanse związane z klimatem oraz zarządzanie zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji. Wzięto pod uwagę także emisje gazów cieplarnianych (GHG), raportowanie emisji w grupie kapitałowej oraz standard ich kalkulacji. Eksperci przyjrzeli się również m.in. wskaźnikom emisji oraz ocenili cele i plany na przyszłość spółek.

KUKE partnerem strategicznym FOB

Z kolei Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych została jednym z ośmiu przedstawicieli sektora finansowego (w tym trzech ubezpieczycieli) wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku KUKE sformalizowała swoje działania w obszarze CSR, wdrażając m.in. program wolontariatu pracowniczego. Zorganizowane w jego ramach inicjatywy skupiały się na pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i seniorów oraz działaniach na rzecz środowiska naturalnego.

– Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jednej z najważniejszych w Polsce platform upowszechniających najwyższe standardy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. CSR to nie tylko akcje charytatywne. W najbliższym czasie planujemy współpracę z uczelniami wyższymi poświęconą szerzeniu wiedzy na temat przedsiębiorczości, bezpiecznego obrotu handlowego, roli agencji wspierania eksportu, jaką jest KUKE. Intensyfikujemy też nasze działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców, którzy muszą mierzyć się z coraz to nowymi zagrożeniami w swojej działalności, m.in. rosnącą skalą wyłudzeń. Będąc jednym z liderów rynku ubezpieczeń należności, uznajemy to za naszą powinność – skomentowała Dorota Kleszczewska, członek zarządu KUKE.

(AM, źródło: KUKE, PZU)