Rankomat o wypadkach przy pracy

0
153

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali obszar wypadków przy pracy. Z ich ustaleń sporządzonych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy wynika m.in., że na wypadek przy pracy najbardziej narażeni są górnicy. Natomiast wypadki pracowników zdalnych zdarzają się zdecydowanie rzadziej, choć najczęściej są one tragiczne w skutkach – na 15 zanotowanych zdarzeń aż 11 okazało się śmiertelnych.

Tylko w I półroczu 2021 r. wypadkom przy pracy uległo ponad 27 tys. pracowników. Do największej liczby zdarzeń dochodzi w branży związanej z górnictwem i wydobyciem surowców – na 1000 pracowników 6,41 doznało wypadku. Ryzyko dotyczy również pracowników zajmujących się dostawą wody oraz zagospodarowaniem ściekami, gdzie współczynnik wynosi 4,98/1000. Na wypadki są też narażone osoby pracujące w służbie zdrowia i pomocy społecznej – 3,36/1000.

Najwięcej wypadków śmiertelnych ogółem miało miejsce w branży przemysłowej, gdzie doszło do 20 takich zdarzeń. W budownictwie zginęło 19 osób, a spośród wszystkich zatrudnionych w górnictwie w pierwszym półroczu 2021 r. w wyniku wypadku przy pracy zmarło 9 osób.

Praca zdalna, ale wypadek stacjonarny

Wypadki przy pracy nie ominęły też osób pracujących w trybie zdalnym. Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że od marca do czerwca tego roku miało miejsce 15 takich zdarzeń, z czego aż 11 okazało się śmiertelnych i dotyczyło przypadków medycznych. Pozostałe dotyczyły m.in. obrażeń ciężkich – podczas upadku w toalecie (uszkodzenie gałki ocznej) i w związku z przemieszczaniem się poza miejscem zamieszkania (w drodze do biura po odbiór sprzętu służbowego).

Ostatni zanotowany przez PIP przypadek zdarzenia w czasie pracy dotyczył przygotowywania posiłku w czasie przerwy i przecięcia palca.

Niebezpieczne przemieszczanie się

Z danych GUS za I półrocze 2021 r. wynika, że do wypadków najczęściej dochodzi podczas przemieszczania się – to 40,3% wszystkich zdarzeń. 16,7% wynika z operowania przedmiotami, a 14,4% ma miejsce podczas transportu ręcznego .

Najbardziej narażone w wypadku przy pracy są kończyny górne, które stanowią aż 43% wypadków. Najrzadziej uszczerbkom ulega szyja oraz odcinek szyjny kręgosłupa (1,4%).

Do 200 tys. zł za wypadek przy pracy

– Za wypadek przy pracy ubezpieczony może liczyć na świadczenie z tytułu różnych zdarzeń towarzyszących. – wskazuje Ewelina Ratajczak, ekspert ubezpieczeń na życie rankomat.pl.

Odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy wypłaci też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jednorazowo 1033 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu i 18 086 zł za całkowitą niezdolność do pracy po wypadku. W razie zgonu pracownika ZUS wypłaci odpowiednio 93 014 zł małżonkowi lub dziecku zmarłego oraz 46 507 zł innemu członkowi rodziny. Podane stawki są maksymalnymi i dotyczą okresu od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

(AM, źródło: Rankomat)