PZU i Alior Bank szukają projektów wspierających walkę ze skutkami koronawirusa

0
477

PZU i Alior Bank ogłosiły nabór innowacyjnych projektów rozwiązań służących zwalczaniu pandemii koronawirusa i jej skutków w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program jest skierowany do start-upów.

– Zależy nam na promowaniu pomysłów, które mają szeroki wymiar społeczny, służą leczeniu, diagnostyce, prewencji i edukacji. Cenne będą też inicjatywy, które pomagają w doskonaleniu usług i oferty ubezpieczeniowej oraz bankowej, by lepiej odpowiadały one na potrzeby klientów w okresie kryzysu wywołanego wirusem. Dotyczy to przykładowo rozwoju zdalnych procesów i ulepszaniu ich, tak aby bez większego wysiłku mogli z nich korzystać wszyscy klienci, wśród nich osoby starsze – wyjaśnia Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji PZU.

– Pandemia wpływa na codzienne życie każdego z nas. Prawdopodobnie jej skutki będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Dlatego żeby aktywnie stawić czoło nadchodzącym wyzwaniom, również tym związanym z nieuniknionym spowolnieniem gospodarczym, zdecydowaliśmy się na uruchomienie inicjatywy specjalnej RBL_START #COVID-19. Sytuacja wymaga od nas sprawnych działań, w tej sytuacji kryteriami wyboru projektów, oprócz ich realnego efektu społecznego, będą łatwość i szybkość wdrożenia na szeroką skalę – mówi Daniel Daszkiewicz, dyrektor Departamentu Innowacji i FinTech Alior Banku.

Projekty, które mają szansę na wsparcie, dotyczą takich obszarów, jak prewencja, diagnostyka i leczenie koronawirusa, edukacja społeczna w tym zakresie, rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług online, szczególnie przez seniorów, projekty ułatwiające firmom przenoszenie usług do kanałów zdalnych, produkty i usługi odpowiadające na potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów w związku z pandemią koronawirusa oraz w podobnych kryzysowych sytuacjach.

Zwycięskim start-upom PZU i Alior Bank oferują współpracę i wsparcie swoich ekspertów w realizacji projektów, a także pomoc w ich rozpowszechnianiu. Partnerem technologicznym wspierającym inicjatywę RBL_START #COVID-19 jest Microsoft.

(AM, źródło: PZU)