PZU i Hasbro sfinansują remont szkolnych świetlic

0
678

Szkoły podstawowe w Polsce mogą zgłosić swój udział w akcji „Się gra, się ma”. Druga edycja akcji, prowadzona pod hasłem „Bezpieczny Playroom”, to wspólne przedsięwzięcie PZU i Hasbro. Ma ono na celu zmodernizowanie szkolnych świetlic, tak aby dzieci mogły spędzać czas w nowoczesnych i kolorowych salach zabaw.

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Trzy zwycięskie placówki otrzymają po 20 tys. zł na modernizację swoich świetlic. Celem akcji jest nie tylko stworzenie przestrzeni sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, ale również promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań w szkole i na drodze. Dlatego poza nagrodami głównymi PZU i Hasbro przekażą kolejnym placówkom zestawy gier planszowych uczące i promujące zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od osiągniętego wyniku każda szkoła uczestnicząca w akcji „Się gra, się ma” dostanie pakiet startowy, w którym znajdzie się między innymi gra na temat bezpieczeństwa czy odblaskowe zawieszki na plecaki dla dzieci.

(AM, źródło: PZU)