PZU i VH Polska zaczęły rywalizację o względy rolników

0
574

PZU rozpoczął jesienną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. W jej trakcie – od 26 września do 30 listopada – rolnicy będą mogli skorzystać z oferty 65% dopłat do składek z budżetu państwa. Tego samego dnia ze swoją dotowaną ofertą dla rolników wystartował VH Polska – polski oddział Vereinigte Hagelversicherung VVaG.

– Prowadzenie gospodarstwa to ciężka całoroczna praca i często jedyne źródło utrzymania dla całej rodziny. Dlatego warto pomyśleć o ochronie owoców tej pracy. Dzięki elastyczności naszej oferty, producenci rolni sami mogą zdecydować, przed czym chcą ubezpieczyć uprawy ozime, a rekordowe w tym roku środki przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gwarantują możliwość skorzystania z dopłat wszystkim klientom – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP PZU.

Rolnicy, korzystając z oferty PZU Uprawy, mogą wybrać pojedyncze ryzyka, przed którymi chcą chronić uprawy, lub całe pakiety. Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) rekomendowany jest Pakiet Jesień. Obejmuje ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Ryzyko ujemnych skutków przezimowania można nabyć w trzech wariantach do wyboru – z limitem odpowiedzialności 10%, 17% lub 25%.  Dotyczy to szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia. Ponadto dla upraw ozimych PZU oferuje Pakiet 5 ryzyk, który obejmuje huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz dodatkowo suszę i ogień.

– W tym roku dla klientów, którzy ubezpieczają budynki gospodarcze  w PZU, mamy specjalne promocyjne stawki na ochronę upraw zbóż ozimych. Oprócz tego, dla plantatorów rzepaku ozimego przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie odmiany zalecanej do uprawy w Polsce przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin – dodaje Paweł Ochmański.

Jesienna oferta PZU skierowana jest również do plantatorów owoców. Dla nich przygotowano ofertę ochrony owoców od ryzyka przymrozków wiosennych oraz ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania oraz Pakiet 5 ryzyk i suszy. 

Klienci ubezpieczający swoje uprawy w PZU mogą bezpłatnie rozłożyć składkę na raty lub przesunąć termin płatności na czas po żniwach. Ponadto mają możliwość wykupić udział własny oraz obniżyć franszyzę integralną do 8%.

VH Polska kusi rolników brakiem udziałów własnych

Równolegle ze swoją jesienną ofertą ochrony upraw z dopłatą do składki z budżetu państwa wystartował VH Polska. W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Rolnicy będą mieli możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm Zima, ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.

Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15% lub 25% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie rzepaku ozimego możliwe jest bez konieczności jednoczesnego ubezpieczania zbóż ozimych.

Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się od 21 marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca.

W takich ryzykach, jak grad, deszcz nawalny, huragan VH Polska odpowiada za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosuje również udziałów własnych.

Równolegle do PZU i VH Polska oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych rozpoczęło Generali Agro. Z początkiem września jesienną kampanię rozpoczęły z kolei Agro TUW i TUW „TUW”, natomiast później dołączyły do nich TUZ Ubezpieczenia oraz ERGO Hestia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl