PZU: Istnieje ryzyko utraty kapitału zainwestowanego w PZU Ukraina

0
270

Istnieje ryzyko utraty kapitału zainwestowanego przez PZU w spółki ukraińskie, ale obecnie nie jest możliwe oszacowanie ewentualnych odpisów z tego tytułu – poinformował PZU SA w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

„W przypadku spółek ukraińskich występuje ryzyko utraty zainwestowanego przez PZU kapitału. Jednak wiarygodne oszacowanie przyszłych, potencjalnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i innych zobowiązań nie jest obecnie możliwe” – napisano w czwartkowym sprawozdaniu PZU o wypłacalności i kondycji finansowej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia, jak podał Bankier.pl za PAP.

„Z punktu widzenia adekwatności kapitałowej utrata aktywów spółek ukraińskich nieznacznie przełożyłaby się na współczynnik wypłacalności PZU SA (wartość udziałów na 31 grudnia 2021 r. to 78 mln 875 tys. zł) – informuje PZU.

Więcej:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/PZU-istnieje-ryzyko-utraty-kapitalu-zainwestowanego-w-spolki-ukrainskie-8314846.html

(AM, źródło: Bankier.pl, PAP)