PZU: Końcowy etap zapisów do programu „Pomoc To Moc”

0
547

Do 20 grudnia społeczności lokalne i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PZU „Pomoc To Moc”, którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, zapobieganie wypadkom drogowym i promocja profilaktyki zdrowotnej. Z danych ubezpieczyciela wynika, że w ciągu dziesięciu miesięcy 2019 r. do społeczności lokalnych trafiło już 8,4 mln zł.

Uczestniczący w programie mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 100 tys. zł. Wsparciem objęte zostają projekty, które zgodnie z hasłem akcji „Zdrowa i bezpieczna rodzina” propagują zdrowy tryb życia i przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

– Jesteśmy świadomi, że jako największy ubezpieczyciel w Polsce mamy bardzo duży wpływ na otoczenie. Od momentu uruchomienia programu „Pomoc To Moc” w 2018 r. dofinansowaliśmy niemal 500 projektów, na które przeznaczyliśmy 12 milionów złotych. Cieszy nas tak duże zaangażowanie społeczności lokalnych w aranżowanie zmian w swoim otoczeniu. W nadchodzącym roku będziemy kontynuować naszą misję wspierania społeczności przy kolejnych projektach – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Prewencji i CSR PZU.

Do października 2019 r.  PZU wsparł 79 inicjatyw i projektów. W Kożuchowie powstał ogólnodostępny plac zabaw bez barier, który jest zarazem miejscem integracji lokalnej społeczności. W Warszawie odbył się cykl rodzinnych rajdów rowerowych. Dzieci i rodzice, którzy wzięli w nich udział, mogli nie tylko poznać zasady bezpiecznej jazdy rowerem i przepisy ruchu drogowego, ale również podczas warsztatów z mobilnym serwisem nauczyć się, jak dbać o swój jednoślad. Dzięki środkom z programu „Pomoc To Moc” mieszkańcy Wężysk mogą korzystać z miasteczka ruchu drogowego i sześciu gier podwórkowych.

Żeby włączyć się do akcji, wystarczy określić potrzebę lokalnej społeczności, która wymaga rozwiązania i zwiększy bezpieczeństwo w okolicy. Zamieszczona na stronie akcji pomoctomoc.pzu.pl mapa pomaga w znalezieniu partnera, np. fundacji lub stowarzyszenia, we współpracy z którym może zostać zrealizowany pomysł. Partnerem może być również organizacja, która dotychczas nie współpracowała przy programie „Pomoc To Moc”.

(AM, źródło: PZU)