PZU może przejąć Polski Gaz

0
1331

Brak już przeszkód, aby największy polski ubezpieczyciel przejął towarzystwa ubezpieczeń Polski Gaz. Zielone światło dla tej transakcji zapalił nadzór finansowy.

12 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia udziałów Polski Gaz TUW w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/2 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz identycznego udziału w kapitale zakładowym towarzystwa przez PZU SA. Taką samą decyzję KNF podjęła odnośnie do pośredniego nabycia udziałów Polski Gaz TUnŻ.

Nadzór zaznaczył, że nabycie udziałów w obu towarzystwach powinno nastąpić do 31 maja 2024 roku.

Największy polski ubezpieczyciel zawarł z PKN Orlen umowę kupna sprzedaży obu towarzystw 4 września 2023 roku. W ten sposób wypełnił postanowienia listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100% udziałów Polski Gaz TUW, będącego właścicielem Polski Gaz TUW na Życie. Transakcja obejmowała również trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis znajdujących się obecnie w portfelach obu towarzystw. Zakończenie procesu przejęcia towarzystw Polski Gaz przez PZU planowane było na grudzień 2023 r.

12 września ub.r. zakład wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na przejęcie. Sprawa została zakończona decyzją UOKiK o numerze DKK-275/2023 z 16 listopada, w której instytucja zapaliła zielone światło dla tej koncentracji.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl